บทความและข่าวสาร | Seven Peaks Insights

Dual Track Agile: ตัวเปลี่ยนเกมสำหรับทีม digital product

Why Product Teams Should Use Dual Track Agile  Seven Peaks-1

ในโลกของการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว วิธีการทำงานแบบ Agile ได้กลายเป็นแนวทางสำหรับทีมที่ต้องการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงาน การทำงานร่วมกัน และความพึงพอใจของลูกค้า อย่างไรก็ตาม เนื่องจากความต้องการของผู้บริโภคและอุตสาหกรรมยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อไป ทีมโปรดักต์จึงจำเป็นต้องมีแนวทางที่แข็งแกร่งมากขึ้นในการสร้าง digital product ที่ประสบความสำเร็จ

เมื่อความต้องการเปลี่ยนแปลงไป Dual Track Agile จึงเกิดขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาซอฟต์แวร์

บทความนี้จะมาเจาะลึกกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์นี้ รวมถึงคุณประโยชน์ของกระบวนการ และวิธีการนำไปใช้อย่างมีประสิทธิผลบนเส้นทางการพัฒนา digital product ของคุณ

ทำความเข้าใจกระบวนการ Dual Track Agile ให้มากขึ้น

แนวคิดของ Dual Track Agile เกิดขึ้นในช่วงต้นปี 2010 เพื่อตอบสนองต่อความท้าทายที่ทีมโปรดักต์ต้องเผชิญในตลาดที่มีการพัฒนาอย่างรวดเร็ว Marty Cagan ชายผู้เป็นที่ปรึกษาด้านการจัดการโปรดักต์ที่มีชื่อเสียง คือหนึ่งในผู้เสนอแนวทางนี้ให้กับคนรอบตัวของเขาในช่วงแรกๆ

วิธีการเฉพาะนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อขจัดแนวทางเชิงเส้นที่ทีมจะเริ่มสร้าง digital product หลังจากเสร็จสิ้นขั้นตอน discovery phases ที่ยาวนานเท่านั้น

Dual Track Agile เป็นกรอบงานการพัฒนาโปรดักต์ขั้นสูงที่จัดการแง่มุมของ product discovery และการส่งมอบเป็นสองเส้นทางคู่ขนานกันไป

Dual Track Agile advanced product development framework

1. Discovery Track (เส้นทางการค้นพบ)

Discovery track หรือเส้นทางการค้นพบนั้น มุ่งเน้นไปที่การทำความเข้าใจลูกค้า, ความต้องการของพวกเขา, การตรวจสอบสมมติฐาน, และการกำหนด requirement ของโปรดักต์

วัตถุประสงค์หลักของ discovery track คือการทำความเข้าใจผู้ใช้ ระบุและตรวจสอบแนวคิดก่อนที่จะเริ่มการเขียนโค้ด รวมถึงกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ การรีวิวของลูกค้า, การวิเคราะห์การแข่งขัน, การสร้างต้นแบบ, และการทดสอบการใช้งาน

คุณอาจสงสัยว่าสิ่งนี้อยู่ร่วมกับ delivery track ได้อย่างไร โดย insight ที่ได้จาก discovery track ช่วยกำหนดคุณสมบัติที่มีความเป็นไปได้ทางเทคนิคและสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างแท้จริง คุณสมบัติเหล่านี้จะถูกป้อนเข้าสู่เส้นทางการส่งมอบหรือ delivery track ต่อไป

2. Delivery Track (เส้นทางการส่งมอบ)

ในทางกลับกัน เส้นทางการส่งมอบเป็นเรื่องเกี่ยวกับการดำเนินการ โดยส่วนใหญ่เกี่ยวข้องกับการออกแบบ, การพัฒนา, การทดสอบ, การเผยแพร่, และการวิเคราะห์ของ digital product กิจกรรมหลัก ได้แก่ การวางแผนสปรินต์, การเขียนโค้ด, การปรับใช้, และการส่งมอบโปรดักต์ที่เพิ่มขึ้น รวมถึงการวิเคราะห์หลังการเปิดตัว

แล้วเส้นทางการส่งมอบจะรวม insight จากเส้นทางการค้นพบอย่างไร? เส้นทาง delivery track ใช้ insight และสมมติฐานที่ได้รับการตรวจสอบแล้วจากเส้นทาง discovery track เพื่อสร้างคุณลักษณะที่สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า

สิ่งนี้ทำให้มั่นใจได้ว่าความพยายามในการพัฒนาทั้งหมดจะมุ่งเน้นไปที่ฟีเจอร์ที่มีผลกระทบสูง ส่งผลให้ digital product ตอบสนองต่อความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด

การสร้างสมดุลระหว่างการค้นพบและการส่งมอบในการพัฒนาซอฟต์แวร์

การดำเนินเส้นทาง discovery และ delivery ไปพร้อมๆ กันช่วยให้มั่นใจได้ถึง feedback loop ในการพัฒนาโปรดักต์ ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมาก เพราะจะทำให้แน่ใจว่ายังมีฟีเจอร์ที่อยู่ในระหว่างการตรวจสอบอยู่เสมอ ซึ่งจะช่วยลดเวลาหยุดทำงานและปรับปรุงประสิทธิภาพได้อย่างต่อเนื่อง

นอกจากนี้ การสร้างความสมดุลของทรัพยากรระหว่างสองเส้นทางก็มีความสำคัญเช่นกัน ทีมจำเป็นต้องจัดสรรทรัพยากรให้เพียงพอให้กับ discovery track เพื่อให้แน่ใจว่าฟีเจอร์ที่ได้รับการตรวจสอบจะไหลลื่นอย่างต่อเนื่อง ในทางกลับกัน การติดตามการส่งมอบจะต้องมีเจ้าหน้าที่เพียงพอเพื่อดำเนินการกับฟีเจอร์เหล่านี้

เหตุใดจึงต้องเปลี่ยนมาใช้ Dual Track Agile

การนำกระบวนการ Dual Track Agile มาใช้ในการพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับ digital product ของคุณมีประโยชน์หลายข้อ ซึ่งได้แก่:

  • เข้าใจ, ตรวจสอบ, และทำให้สอดคล้องกับผู้ใช้อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มั่นใจว่าโปรดักต์ที่คุณพัฒนานั้นสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้ของคุณ นอกจากนี้ยังช่วยปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้โดยรวมให้ดียิ่งขึ้น ซึ่งทำให้มั่นใจได้ถึงประสบการณ์การใช้ผลิตภัณฑ์ที่เรียบง่ายและเป็นธรรมชาติ
  • จัดสรรทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการแยกขั้นตอน discovery ออกจากขั้นตอนการ delivery เพื่อสนับสนุนให้ทีมสามารถจัดสรรทรัพยากรได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น และทำให้มั่นใจได้ว่านักพัฒนาจะมีงานเข้ามาอยู่เสมอ หรือในทางกลับกันก็คือมีงานเข้ามาจนล้นมือนั่นเอง
  • ลดความเสี่ยง ด้วยการตรวจสอบแนวคิดก่อนการพัฒนาจะช่วยลดความเสี่ยงในการสร้างคุณลักษณะหรือโปรดักต์ที่ไม่ถูกต้องได้
  • การจัดลำดับความสำคัญของฟีเจอร์ที่มีผลกระทบสูง เฟรมเวิร์ก Dual Track Agile ช่วยให้ทีมของคุณมุ่งเน้นไปที่ฟีเจอร์ที่จะสร้างผลกระทบที่สำคัญที่สุดต่อลูกค้าและธุรกิจของคุณ

ความท้าทายในการเปลี่ยนมาใช้ Dual Track Agile

การเปลี่ยนมาใช้กระบวนการ Dual Track Agile อาจมีอุปสรรคอยู่บ้าง แต่ว่าแต่ละอย่างก็สามารถเอาชนะได้ด้วยแนวทางที่ถูกต้อง และต่อไปนี้คือวิธีที่ช่วยให้ทีมสามารถจัดการกับปัญหาเหล่านี้ได้:

  • จัดการปัญหาการจัดสรรทรัพยากรระหว่างสองเส้นทางโดยใช้ทีมงานข้ามสายงานและโมเดลการจัดพนักงานที่ยืดหยุ่น
  • การวางแผนที่เพียงพอและเทคนิคการประมาณค่าแบบ Agile สามารถช่วยลดความเครียดในไทม์ไลน์ที่มาพร้อมกับการทำงานแบบสองเส้นทางไปพร้อมกันได้
  • ทำให้การสื่อสารที่มีประสิทธิภาพอยู่เสมอด้วยการประชุมกันเป็นประจำ และกำหนดวัตถุประสงค์ของทั้งสองเส้นทางเพื่อให้ดำเนินไปอย่างราบรื่นในแบบคู่ขนาน
  • ใช้เครื่องมือที่เหมาะสมเพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดการงานง่ายๆ ที่ค้างอยู่และทำให้แลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างสองเส้นทางได้ ซึ่งจะทำให้การรวมสิ่งที่ค้นพบจาก discovery track เข้ากับ delivery track ง่ายยิ่งขึ้น

ตัวอย่างกระบวนการ Dual Track Agile ที่ประสบความสำเร็จ

Spotify

Spotify บริษัทสตรีมมิงเพลงยักษ์ใหญ่ ประสบความสำเร็จในการใช้แนวทาง Dual Track Agile เพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ และก้าวนำหน้าตลาดอย่างต่อเนื่อง พวกเขาจ้าง squads, tribes, chapters, และ guilds เพื่อให้แน่ใจว่ากระบวนการค้นพบและการส่งมอบจะมีความสอดคล้องกันอย่างต่อเนื่อง

Netflix

Netflix ใช้แนวทาง Dual-Track Agile โดยทำให้เส้นทางการค้นพบและการส่งมอบดำเนินไปแบบคู่ขนาน ในเส้นทางการค้นพบ พวกเขาใช้การทดสอบ A/B, การตัดสินใจโดยอิงจากข้อมูล, และการวิจัยผู้ใช้อย่างครอบคลุม เพื่อสำรวจฟีเจอร์ใหม่ๆ และการปรับปรุงที่ควรทำ

ในขณะเดียวกัน ในเส้นทางการส่งมอบ พวกเขาใช้ประโยชน์จากวัฒนธรรม continuous deployment และสถาปัตยกรรมไมโครเซอร์วิส เพื่อนำไปใช้และทำซ้ำอย่างรวดเร็วตามข้อค้นพบเหล่านี้ ซึ่งช่วยส่งเสริมกระบวนการพัฒนาโปรดักต์แบบไดนามิก

InVision

ในฐานะแพลตฟอร์มการออกแบบ digital product InVision ได้ใช้ประโยชน์จาก Dual Track Agile เพื่อนำเสนอฟีเจอร์ที่ล้ำสมัยออกสู่ตลาดอย่างรวดเร็ว หัวใจสำคัญที่ขับเคลื่อนความสำเร็จก็คือการทำงานร่วมกันระหว่าง product manager, designer, และ engineer เพื่อให้มั่นใจว่าจะมีการบูรณาการระหว่างทั้งสองเส้นทางได้อย่างสมบูรณ์

สรุปสาระสำคัญ

Dual Track Agile นำเสนอแนวทางที่ทรงพลังและมีประสิทธิภาพสำหรับทีม digital product ที่มีเป้าหมายเพื่อให้แน่ใจว่าการพัฒนาซอฟต์แวร์ของพวกเขาจะดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ เมื่อดำเนินการอย่างถูกต้อง และเมื่อทั้งสองเส้นทางได้รับการบูรณาการอย่างราบรื่น สิ่งเหล่านี้สามารถเป็นแรงผลักดันที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของธุรกิจของคุณได้

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีที่ทีมพัฒนาดิจิทัลโปรดักต์ของเราใช้วิธีการ Dual Track Agile สามารถปรึกษาเราได้ตอนนี้

Tormod Baustad Benonisen, Head of Product ของ Seven Peaks

ชายผู้ริเริ่มด้านการคิดเชิงกลยุทธ์และผู้นำการพัฒนา digital product ที่มีประสบการณ์มากกว่า 8 ปี ในการทำงานในจุดกึ่งกลางระหว่างธุรกิจ, เทคโนโลยี, และการออกแบบ ทั้งยังเคยพัฒนาโปรดักต์และบริการมาแล้วมากกว่า 20 รายการ ซึ่งคิดเป็นมูลค่ากว่า 15 ล้านเหรียญสหรัฐ

 
Tormod-Benonisen-Head-of-Product-at-Seven-Peaks-Software

คุณมีโปรเจกต์ในใจไหม?
ให้เราช่วยสร้างเทคโนโลยีที่คุณต้องการ
ปรึกษาเรา