บริการ Product Discovery เพื่อตรวจสอบไอเดียก่อนพัฒนาโปรแกรม

ทำความเข้าใจตลาดของคุณ เพื่อสร้างโปรดักต์ที่ตอบโจทย์ผู้ใช้อย่างแท้จริง และสามารถขยายธุรกิจให้เติบโตขึ้นได้อย่างยั่งยืน ด้วย product discovery บริการตรวจสอบไอเดียก่อนเริ่มทำการพัฒนาซอฟต์แวร์และออกแบบ UX/UI ระดับพรีเมียมจากที่ปรึกษาด้าน digital transformation มืออาชีพ

วางแผนก่อนการพัฒนาโดยนักออกแบบ UX/UI และวิศวกรซอฟต์แวร์มืออาชีพ

ขั้นตอนหลักในการทำ Product Discovery

Mobile

ทำเวิร์กช็อป

รู้จักและเข้าใจความต้องการของผู้ใช้ เพื่อนำไปสร้างโซลูชันที่ตอบโจทย์พวกเขาอย่างแท้จริง

Mobile

จัดทำสถาปัตยกรรมข้อมูล

จำแนก จัดระเบียบฟีเจอร์ และคอนเทนต์เพื่อตอบสนองความต้องการ
ของผู้ใช้

Mobile

สร้างต้นแบบอย่างรวดเร็ว

ทดสอบแนวคิดของคุณอย่างรวดเร็ว มุ่งเน้นไปที่การสร้าง MVP เพื่อให้ทุกฝ่ายเห็นความคืบหน้าของโปรดักต์

Mobile

ประมาณการ

นักพัฒนาของเราจะตรวจสอบฟีเจอร์, ประมาณการเวลา, และค่าใช้จ่ายในการสร้าง MVP

Workshops

Discovery and workshops

Conducting research to support requirements and design decisions

Define

Define objectives

Setting clear deliverables based on providing value for customers

Information Architecture

Information architecture

Defining user journeys, structuring and sorting content for optimal UX

Wireframe

Wireframing

Turning low fidelity concepts into production ready interface

Rapid Prototyping

Prototypes

Interactive website and mobile application demos

Design System

Design guidelines

A solid understanding of web, Android and iOS guidelines

User Testing

User testing

Validate design with real users to gain insight into performance

Back Development

Developer guidance

Design is peer reviewed by developers for feasibility and efficient handoff

Workshops

Workshops

Defining your users, their needs and your solutions

Information Architecture

Information Architecture

Classify & organize features and content to meet user expectations

Rapid Prototyping

Rapid prototyping

Test your concept fast, focus on those MVP features

SEM

Estimations

Our developers review features and estimate MVP time & cost

170+

โปรเจกต์ที่ส่งมอบสำเร็จ

ทีมผู้เชี่ยวชาญของเรามุ่งมั่นในการให้บริการเพื่อสร้างดิจิทัลโซลูชันอันยอดเยี่ยม ไม่ว่าจะเป็นงานเล็กๆ หรือโปรเจกต์ขนาดใหญ่

120+

ลูกค้าชั้นนำ

ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของเรากว่า 15 ปี เราจึงได้กลายเป็นผู้นำของอุตสาหกรรมไอที และมีลูกค้าจากหลากหลายสาขาธุรกิจทั่วโลกไว้วางใจ

25,000+

ชั่วโมงการทำงาน

เราได้สั่งสมทักษะและประสบการณ์เพื่อส่งมอบผลงานที่ยอดเยี่ยมให้กับลูกค้า
ในโปรเจกต์ทุกๆ ขนาด ผ่านการวางแผน, ดำเนินการ, และปรับปรุงผลงานให้ออกมาสมบูรณ์แบบที่สุด

การทำ Product Discovery

กระบวนการทำ Product Discovery ของเราตั้งแต่เริ่มจนส่งมอบงาน

Mobile

ค้นคว้าและทำเวิร์กช็อป

ดำเนินการวิจัยเพื่อหาเหตุผลสนับสนุนในการกำหนด requirement และการตัดสินใจเกี่ยวกับดีไซน์

Mobile

กำหนดวัตถุประสงค์

กำหนดการส่งมอบแอปฯ ที่ชัดเจนโดยยึดหลักการสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า

Mobile

วางสถาปัตยกรรมข้อมูล

การกำหนด user journey, การวางโครงสร้าง, และการจัดเรียง content สำหรับ UX ที่เหมาะสมที่สุด

Mobile

สร้าง wireframe

เปลี่ยน lo-fi wireframe ให้เป็น
อินเทอร์เฟซที่พร้อมสำหรับการพัฒนาโปรดักต์จริง

Mobile

สร้างต้นแบบ

สร้างเดโมของเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันมือถือแบบ interactive

Mobile

ทำความเข้าใจแนวทางการออกแบบ

เข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมของเว็บไซต์, Android, และ iOS อย่างถ่องแท้

Mobile

ทดสอบกับผู้ใช้

ตรวจสอบดีไซน์กับผู้ใช้จริงเพื่อดึง insight เกี่ยวกับความเหมาะสมของ design ออกมาใช้

Mobile

ให้คำแนะนำโดยนักพัฒนา

การออกแบบจะได้รับการตรวจสอบโดยนักพัฒนาเพื่อดูความเป็นไปได้และการส่งมอบ software ที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

Workshops

Discovery and workshops

Conducting research to support requirements and design decisions

Define

Define objectives

Setting clear deliverables based on providing value for customers

Information Architecture

Information architecture

Defining user journeys, structuring and sorting content for optimal UX

Wireframe

Wireframing

Turning low fidelity concepts into production ready interface

Rapid Prototyping

Prototypes

Interactive website and mobile application demos

Design System

Design guidelines

A solid understanding of web, Android and iOS guidelines

User Testing

User testing

Validate design with real users to gain insight into performance

Back Development

Developer guidance

Design is peer reviewed by developers for feasibility and efficient handoff

กำหนดสิ่งจำเป็นสำหรับการทำ MVP

Minimum Viable Product (MVP) หรือ โปรดักต์ขั้นต่ำที่ใช้งานได้ คือโปรดักต์ที่มีฟีเจอร์เพียงพอต่อความต้องการของผู้ใช้ สามารถรับเอาฟีดแบ็กเบื้องต้นมาใช้พัฒนาโปรดักต์ต่อไปได้ในอนาคต

A chart illustrating the MVP (Minimum Viable Product) delivery process

เริ่มการพัฒนาโปรดักต์กับเรา

ปรึกษานักออกแบบของเราฟรีได้แล้ววันนี้

กระบวนการ design thinking ของเรา

Research & Observe

Discover

Our process includes stakeholder interviews, competitive analysis, task analysis workshops, UX audits / questionnaires and surveys.

Define

Define

Our process includes project scoping, define project objectives and statement of work

Back Development

Develop

Our process includes customer journeys, user flows, sitemaps, low fidelity wireframes and prototypes

Development Handover

Deliver

Our process includes user testing, feedback, iterations, high fidelity wireframes

4 ขั้นตอนในการทำ design discovery

Mobile

1) ค้นคว้า

 • สัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
 • วิเคราะห์คู่แข่ง
 • ทำเวิร์กช็อปสำหรับ
  วิเคราะห์งาน
 • ตรวจสอบ UX
 • ทำแบบสำรวจ
Mobile

2) กำหนด

 • กำหนดขอบเขตของโปรเจกต์
 • กำหนดวัตถุประสงค์
  ของโปรเจกต์
 • กำหนดบทบาทของผู้ใช้
 • ประเมินความสามารถ
  ในการทำงาน
 • กำหนดรายละเอียด
  งานที่ต้องทำ
Mobile

3) พัฒนา

 • ทำ customer journey
 • ทำ user flow
 • ทำ แผนผังเว็บไซต์
 • สร้าง low fidelity wireframe
 • สร้างต้นแบบ
Mobile

4) ส่งมอบ

 • ทดสอบผู้ใช้
 • รับฟังฟีดแบ็ก
 • พัฒนาแบบวนซ้ำ
 • สร้าง high fidelity wireframe

ความซับซ้อนของบริการ = ต้องการเวลาในการค้นคว้า

การวิเคราะห์คู่แข่ง

ทดสอบมาตรฐานในการให้บริการ

เมื่อเริ่มทำ product discovery เราจะทำความเข้าใจคู่แข่งรายอื่นๆ ก่อน เพื่อเปรียบเทียบกับโปรดักต์ของคุณ การวิเคราะห์นี้ช่วยสร้างแนวคิดใหม่ๆ เพื่อสร้างประโยชน์ในการแข่งขันทางธุรกิจ

อันดับแรก เราต้องกำหนดเกณฑ์การประเมินตามข้อเสนอของคุณและใช้เป็นเกณฑ์เพื่อทำการเปรียบเทียบระหว่างคุณกับคู่แข่งของคุณ

เราจะเปรียบเทียบ 3 คู่แข่งที่ใกล้เคียงในประเภทธุรกิจเดียวกัน

เกณฑ์การประเมินได้แก่:

 • โครงสร้าง/ความยากง่ายในการค้นหา - สามารถค้นเจอข้อมูลที่ต้องการได้หลังจากเจาะลึกลงไปในหลายๆ หน้าของโปรดักต์
 • ความง่ายในการใช้งาน - ระบบนำทางไปยังส่วนต่างๆ ของโซลูชัน
  ใช้ง่ายเพียงใด?
 • การนำเสนอ content - เนื้อหาบอกสิ่งที่เราต้องการหรือเป็นสิ่งที่จำเป็นต้องรู้หรือไม่?
 • ประสิทธิภาพของฟีเจอร์ - ฟีเจอร์ของบริการนั้นๆ ทำงานได้ดีเพียงใด?
 • Visual design - การออกแบบ UX/UI น่าสนใจหรือไม่? เป็นไปตามมาตรฐานปัจจุบันหรือไม่?
 • รีวิวของลูกค้า - ลูกค้าพูดถึงบริการว่าอย่างไร?
Planning

Structure/ find-ability

Can we find the content easily and where we are after drilling down into the pages?

Interaction Design

Ease of use

How easily is it to navigate around the solution?

Business Requirements

Content offering

Does the content tell me what I want/ need to know?

Feature Pioritization

Feature performance

How well do the features in the service work?

Visual Design

Visual design

Is the design appealing? Does it comply with today’s standards?

Expert Consulting

Customer reviews

What do customers say about the service?

เวิร์กช็อปสำหรับการวิเคราะห์งาน

กำหนดกลุ่มผู้ใช้ วิเคราะห์ความต้องการ และออกแบบโซลูชัน

หลังรับโปรเจกต์ product discovery มาแล้ว เราจะจัดเวิร์กช็อปเพื่อค้นหาและกำหนดโปรดักต์ที่มีฟังก์ชันการทำงาน, โซลูชัน, การทำแผนที่บทบาทของผู้ใช้, และความต้องการของพวกเขาช่วยให้เราจัดลำดับความสำคัญของการออกแบบและการพัฒนาได้

วิธีการ

 • ผู้ใช้ของคุณเป็นใคร
 • ความต้องการและเป้าหมายของพวกเขาคืออะไร
 • โซลูชันใดของโปรดักต์ที่ตอบสนองความต้องการและเป้าหมายนั้น
 • เรียงลำดับความสำคัญของฟีเจอร์ตามคุณค่าเพื่อ engage กับผู้ใช้ในสิ่งที่สร้างผลกระทบได้มากที่สุด

ผู้เข้าร่วม

ตัวแทนของผู้เชี่ยวชาญภายในทีมและผู้ใช้ปลายทางที่มาจากภายนอก เช่น

 • ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้บริหาร
 • ฝ่ายการตลาดและฝ่ายขาย
 • ทีมออกแบบและพัฒนา

สิ่งที่ส่งมอบ

 • Workshop ที่นำโดยนักออกแบบของ Seven Peaks
 • เอกสารการวิเคราะห์งานโดยสรุปผู้ใช้, สิ่งที่พวกเขาต้องการ,
  และแนวทางแก้ไข
 • แผนผังเว็บไซต์เริ่มต้น

ออกแบบสถาปัตยกรรมข้อมูล

จัดระเบียบและวางโครงสร้าง conten tอย่างมีประสิทธิภาพ

การวางแผนที่เหมาะสมจะทำให้ผลงานมีคุณภาพสูง ก่อนสร้าง visual ใดๆ จำเป็นต้องกำหนดโครงสร้างและโฟลว์สำหรับการโต้ตอบของบริการดิจิทัลนั้นๆ ก่อน

 • การจัดกลุ่มคอนเทนต์และคุณลักษณะที่คล้ายคลึงกันทำให้ผลิตภัณฑ์เข้าถึงได้ง่ายขึ้น เป็นมิตรกับผู้ใช้ และมีประสิทธิภาพในการใช้งาน
 • เราสร้างแผนผังเว็บไซต์เพื่อสื่อสารว่าผู้ใช้จะไปยังส่วนต่างๆ ของผลิตภัณฑ์อย่างไรและแสดงภาพหน้าจอตามลำดับขั้นการใช้งาน
 • การกำหนดขั้นตอนที่ผู้ใช้ดำเนินการเมื่อโต้ตอบกับผลิตภัณฑ์ช่วยให้เรารู้ว่าหน้าจอและข้อกำหนดทางเทคนิคต่างๆ ควรเป็นอย่างไรได้ตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นโปรเจกต์
 • เราจัดระเบียบ user flow ให้ตรงกับ mental model ของพวกเขา ซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเขาคาดหวังว่าบริการดิจิทัลจะทำได้
cover-img-lg-2col-16

Information architecture

Organize & structure content efficiently. Proper planning prevents poor performance! Before any visuals are created it’s critical to define the structure and interaction flow of any digital service. 

 • Grouping similar content and features makes a product more accessible, user friendly and efficient to use.
 • We create sitemaps to communicate how users would navigate around a product and visualise hierarchy of screens.
 • Defining steps users take when engaging with a product helps us identify screens and technical requirements early in a project.
 • We organize user flows to match users mental models (how they expect a digital service to behave).

Wireframe และต้นแบบ

ทดสอบแนวคิดของคุณอย่างรวดเร็ว มุ่งเน้นไปที่ฟีเจอร์หลักๆ ของ MVP 

เราพัฒนาแนวคิดให้จับต้องได้จริงอย่างรวดเร็วด้วยการทำต้นแบบและ wireframe ซึ่งแนวคิดแรกเริ่มจะได้รับการทดสอบเพื่อรับฟีดแบ็กไปพัฒนาต่อ

 • การใช้แผนผังเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นระหว่างเวิร์กช็อป
 • Low fidelity wireframes ที่สร้างขึ้นโดยใช้หลักมาตรฐานของอุตสาหกรรมและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด
 • ทำให้แนวคิดกลายเป็นจริงอย่างรวดเร็วด้วยการสร้าง
  ต้นแบบบน Invision ที่คลิกได้
 • รวบรวมฟีดแบ็กเบื้องต้นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ใช้ภายในทีม
 • ทำการออกแบบซ้ำอย่างรวดเร็วโดยยังไม่ต้องคำนึงถึง
  branded visual มากนัก

เรายินดีที่จะได้คุยกับคุณ ติดต่อเรา แล้วทีมงานของเราจะติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง

เริ่มทำความเข้าใจศักยภาพของคุณและกลุ่มเป้าหมายกับเรา

ผลงานของเรา

เราทำงานร่วมกับโปรเจกต์ต่างๆ มากมายด้วยการช่วยลูกค้าทั้งในเอเชียและทั่วโลก
ในการพัฒนาโปรเจกต์ digital transformation ของพวกเขา

การใช้ Touchpoint Monitoring ของ Uber Carshare
image (20)

การใช้ Touchpoint Monitoring ของ Uber Carshare

18 ม.ค. 2024, 16:57:59 1 min read
ระบบที่ได้มาตรฐานสำหรับทีมวิจัยของธนาคาร
UX research-1-1

ระบบที่ได้มาตรฐานสำหรับทีมวิจัยของธนาคาร

20 พ.ย. 2023, 19:36:33 1 min read
ตรวจสอบ UX writing ให้กับแอปฯ ธนาคารเพื่อประสบการณ์ผู้ใช้ที่ดีขึ้น
UX writing-1
TTB

ตรวจสอบ UX writing ให้กับแอปฯ ธนาคารเพื่อประสบการณ์ผู้ใช้ที่ดีขึ้น

20 พ.ย. 2023, 19:34:51 2 min read
ประหยัดเงินค่าโฆษณาได้ถึง 2.5 ล้านบาทด้วยการทำ SEO
Bitkub-1

ประหยัดเงินค่าโฆษณาได้ถึง 2.5 ล้านบาทด้วยการทำ SEO

20 พ.ย. 2023, 19:33:12 1 min read
ปรับปรุงขั้นตอนซื้อขายให้ง่ายขึ้น
JP Morgan-1-1

ปรับปรุงขั้นตอนซื้อขายให้ง่ายขึ้น

20 พ.ย. 2023, 19:28:39 2 min read
แอปฯ ธนาคารที่กล้าคิดต่าง
ttb-1

แอปฯ ธนาคารที่กล้าคิดต่าง

20 พ.ย. 2023, 19:25:39 1 min read

บทความ

บทความเกี่ยวกับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ที่จัดทำโดย Seven Peaks Software เน้นการแบ่งปันความรู้, insight, รวมถึงแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมในการพัฒนาซอฟต์แวร์และการออกแบบ UX/UI ซึ่งบทความเหล่านี้เขียนโดยทีมงานของเราเองที่มาจากหลากหลายสายงาน เช่น software developer, ดีไซเนอร์, นักการตลาดดิจิทัล, และอีกมากมาย

อนาคตของการทำ SEO คือการใส่ใจคนมากกว่าเทคโนโลยี
SEO

อนาคตของการทำ SEO คือการใส่ใจคนมากกว่าเทคโนโลยี

21 มี.ค. 2024, 16:08:44 1 min read
Seven Peaks และ KFAM ร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อสังคมในปี 2024
CSR

Seven Peaks และ KFAM ร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อสังคมในปี 2024

14 มี.ค. 2024, 12:59:41 2 min read
ปรับปรุงประสบการณ์ลูกค้าให้กับธุรกิจประกันภัยของคุณด้วยกลยุทธ์การวิเคราะห์ข้อมูล

ปรับปรุงประสบการณ์ลูกค้าให้กับธุรกิจประกันภัยของคุณด้วยกลยุทธ์การวิเคราะห์ข้อมูล

11 มี.ค. 2024, 17:59:39 2 min read

เราวางแผนการพัฒนา App ให้คุณ

ทำความเข้าใจผู้ใช้ของคุณอย่างถี่ถ้วน เพื่อสร้างธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ ด้วยการวางแผนออกแบบและพัฒนาดิจิทัลโปรดักต์ที่เน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง