บริการยกระดับมาตรฐานคุณภาพซอฟต์แวร์

เรารับทดสอบระบบด้วยเทคโนโลยีล่าสุด ควบคุมโดยทีม QA ผู้เชี่ยวชาญ เพื่อให้มั่นใจว่าซอฟต์แวร์ของคุณมีมาตรฐานสูงสุด ตอบโจทย์ธุรกิจ และตรงตามความคาดหวังของผู้ใช้

บริการประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ของเรา

ทดสอบระบบการทำงาน

ทดสอบระบบให้แน่ใจว่าซอฟต์แวร์ของคุณทำงานได้สอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจ พร้อมข้อกำหนดด้านการทำงานต่างๆ ที่ได้กำหนดขึ้นเอง ซึ่งครอบคลุมถึง

 • Module testing
 • Integration testing
 • System testing
 • Regression/intelligence testing
 • User acceptance testing

เริ่มทดสอบระบบการทำงาน

 

ทดสอบประสิทธิภาพของระบบ

เราจะทดสอบระบบให้แน่ใจว่าระบบของคุณทำงานอย่างไร้ที่ติภายใต้ปริมาณงานที่กำหนด รวมถึงความสามารถในการรองรับการขยายขนาดและเพิ่มความเสถียรเพื่อรองรับการเติบโตของธุรกิจในอนาคต

 • Load testing
 • Stress testing
 • Speed testing
 • Scalability testing
 • Stability testing

เริ่มทดสอบประสิทธิภาพของระบบ

 

ทดสอบความเข้ากันได้

เราจะทำการทดสอบระบบจนมั่นใจว่าแอปพลิเคชันมือถือและเว็บไซต์ของคุณน่าใช้งานและมีประโยชน์สำหรับผู้ใช้ของคุณในหลากหลายแพลตฟอร์มและอุปกรณ์

 • Backward compatibility
 • Forward compatibility
 • Version testing
 • Mobile testing
 • OS testing

เริ่มทดสอบความเข้ากันได้

 

Our Software Quality Assurance Services

Functional testing

Making sure that your system performs as expected, with all functional and custom requirements:

 • Module testing
 • Integration testing
 • System testing
 • Regression/intelligence testing
 • User acceptance testing

Start functional testing

 

Performance testing

Ensuring that your system performs flawlessly under specific workloads, including scalability and reliability:

 • Load testing
 • Stress testing
 • Speed testing
 • Scalability testing
 • Stability testing

Start performance testing

 

Compatibility testing

Assuring that your mobile and web applications are engaging for your end-users on various platforms:

 • Backward compatibility
 • Forward compatibility
 • Version testing
 • Mobile testing
 • OS testing

Start compatibility testing

 

Our Software Quality Assurance Services

Functional testing

Making sure that your system performs as expected, with all functional & custom requirements with:

 • Module testing
 • Integration testing
 • System testing
 • Regression/intelligence testing
 • User acceptance testing
Start functional testing

The testing team is discussing key objectives

Performance testing

Ensuring that your system performs flawlessly under specific workloads, including scalability and reliability with:

 • Load testing
 • Stress testing
 • Scalability testing
Start performance testing

The leader of the testing team is delivering a code presentation

Compatibility testing

Assuring that your mobile & web applications are engaging and useful for your end-users on various platforms.
 
Start compatibility testing

An employee from the testing team is indicating something on the screen

กระบวนการทำ software testing
แบบ Agile ของเรา

การตรวจสอบ

เราเริ่มจากตรวจสอบและเรียนรู้เกี่ยวกับโปรดักต์ที่คุณกำลังพัฒนาอย่างรอบคอบ เพื่อที่จะสามารถรวบรวมทีมงานที่เหมาะสมทั้งในเรื่องทักษะ และระดับประสบการณ์ที่จำเป็นแก่คุณ เพื่อให้มั่นใจได้ว่าการส่งมอบงานจะมีประสิทธิภาพ

 

การวางแผน

หลังจากเรารวมทีมตรวจสอบคุณภาพซอฟต์แวร์ของคุณ เราจะตรวจสอบข้อกำหนดและเงื่อนไขทั้งทางธุรกิจและเทคนิคที่ต้องการ ในการประกันคุณภาพและการออกแบบแผนการทดสอบคุณภาพที่ระบุขอบเขตการทดสอบซอฟต์แวร์ วิธีการ ทรัพยากร และกรอบเวลาของประเภทการทดสอบตามที่ได้รับมอบหมาย

 

การทดสอบอย่างเป็นระบบ

ทันทีที่แผนการทดสอบซอฟแวร์ (software testing) ของคุณได้รับการประเมินและอนุมัติแล้ว ชุดทดสอบของเราจะถูกออกแบบเพื่อให้สามารถทดสอบระบบและฟีเจอร์ทั้งหมดได้ เราจะดำเนินการทดสอบซอฟต์แวร์อย่างเป็นระบบ โดยจะมีการจัดทำเอกสารบันทึกผลลัพธ์และรายงานกลับไปยังนักพัฒนาซอฟต์แวร์ในกรณีที่ต้องมีการพัฒนาต่อ

 

Our agile software testing process

Inspection

To start, we will carefully inspect and learn about the specific product that you are developing so that we can arrange the required roles, skills, and levels of experience needed on our testing team.

This is necessary to ensure efficient delivery with our patented sign-up process.

 

Formation

Once your software quality assurance team is formed, we will examine your specific software quality assurance and design requirements.

After that, we will create a test plan that specifies the software testing scope, approach, resources, and timeline of the assigned test activities.

 

Systematic testing

As soon as your test plan has been evaluated and approved, our test suites will be designed to allow for all features to be systematically tested.

The tests will be systematically produced, with the results being documented and then reported back to the software developers for further development.

 

Our agile software testing process

Research & Observe

Inspection

To start, we will carefully inspect and learn about the specific product that you are developing so that we can arrange the required roles, skills, and levels of experience needed on our testing team to ensure efficient delivery with our patented awesome sign-up process.

Design QA

Formation

Once your software quality assurance team is formed, we will examine the quality assurance requirements and the design to create a test plan that specifies the software testing scope, approach, resources, and timeline of the assigned test activities.

UX Research

Systematic testing

As soon as your test plan has been evaluated and approved, our test suites will be designed to allow for all features to be tested. The tests will be systematically produced, with the results being documented and then reported back to the software developers for further development.

เครื่องมือที่ใช้ในการประกันคุณภาพ
ซอฟต์แวร์ของเรา

Robot Framework เป็นเฟรมเวิร์กสำหรับการทำงานอัตโนมัติแบบโอเพนซอร์สที่เราใช้สำหรับการทดสอบระบบอัตโนมัติและกระบวนการอัตโนมัติของหุ่นยนต์

Playwright เป็นมาตรฐานใหม่ในการทดสอบส่วนของ frontend ที่นักพัฒนาและทีมตรวจสอบคุณภาพซอฟต์แวร์ของเรานำมาใช้

Katalon เป็นโซลูชันการทำ auto software testing แบบครบวงจรที่ช่วยให้เราเปลี่ยนการทดสอบอัตโนมัติเป็นการทดสอบแบบต่อเนื่องได้

เราใช้แอปฯ Apache JMeter เป็นซอฟต์แวร์โอเพนซอร์สเพื่อโหลดการทดสอบลักษณะการทำงานและเพื่อวัดประสิทธิภาพโปรดักต์ของคุณ

Swagger ช่วยให้เราสามารถเริ่มการทดสอบการทำงาน ความปลอดภัย และประสิทธิภาพซอฟต์แวร์ของคุณได้จาก OpenAPI Spec

เราใช้การ debug แบบองค์รวมและแนวทางการแก้ไขปัญหาของ Fiddler เพื่อส่งมอบผลการทำ software testing ที่ประสบความสำเร็จ

Postman เป็นแพลตฟอร์มที่เราถนัดสำหรับการพัฒนา API ซึ่งช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการทำงานร่วมกันเพื่อสร้างและทดสอบ API ที่ดีกว่าได้เร็วยิ่งขึ้น

Test Rail เป็นเครื่องมือที่เราถนัดสำหรับจัดการชุดการทดสอบระบบและแผนการทดสอบสำหรับลูกค้าของเรา เพื่อให้แน่ใจว่าเราสามารถจัดทำรายงานการประกันคุณภาพโดยละเอียดสำหรับซอฟต์แวร์ของแต่ละโปรเจกต์ได้

Jira software เป็นที่รู้จักในฐานะหนึ่งในเครื่องมือพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ดีที่สุดที่ใช้กับทีม Agile ของเรา โดยเฉพาะอย่างยิ่งสำหรับการติดตามสถานะการทดสอบระบบ

กำลังพัฒนาแอปฯ แต่ต้องการทีมเสริมสำหรับประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ใช่ไหม

ทีม QA ของเราช่วยคุณได้

ประโยชน์ของทีมเสริมสำหรับการประกันคุณภาพซอฟต์แวร์

ไม่ว่าคุณจะต้องการก่อตั้งทีมทดสอบซอฟต์แวร์เพื่อจัดการกับโปรเจกต์หรือขยายทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีอยู่ในระยะยาว ทีม QA และ tester ที่มีประสบการณ์สูงในการทดสอบระบบของเราพร้อมตอบสนองความต้องการของคุณ

ลดต้นทุนการดำเนินงาน

เหตุผลแรกที่บริษัทชั้นนำในปัจจุบันต้องการทีมเสริมสำหรับทดสอบคุณภาพซอฟต์แวร์คือการลดต้นทุนในการทดสอบการประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ เมื่อเทียบกับการจ้างทีมทำการทดสอบคุณภาพซอฟต์แวร์

บริษัทในยุคดิจิทัลนี้ ไม่ว่าจะทำธุรกิจอะไรก็ต้องหาวิธีที่มีประสิทธิภาพในการลดค่าใช้จ่ายเพื่อให้มีกำไรและแข่งขันได้ค่าแรงในประเทศตะวันตก เช่น ยุโรปและสหรัฐอเมริกา อาจสูงกว่าการจ้างทีมเสริมสำหรับการประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ในประเทศแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น ไทย เวียดนาม หรือประเทศปลายทางยอดนิยมอื่นๆ ในการว่าจ้างเพื่อการประกันคุณภาพซอฟต์แวร์อย่างมาก 

โปรดทราบว่าการเลือกทีมเสริมสำหรับประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ที่ราคาคุ้มค่าที่สุดอาจไม่ได้ให้ผลลัพธ์ที่ดีเสมอไป ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่คุณจะต้องค้นหาสมดุลที่เหมาะสมระหว่างทั้งต้นทุนและคุณภาพ

เพิ่มความยืดหยุ่น

ความต้องการขององค์กรในการทดสอบและประกันคุณภาพซอฟต์แวร์มีความเปลี่ยนแปลงที่ผันผวนด้วยเหตุผลหลายประการ ธุรกิจต่างๆ อาจต้องพัฒนาแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ใหม่เป็นบางครั้ง หรืออาจเป็นเพราะสาเหตุอื่นที่คาดเดาไม่ได้ การจ้างทีมเสริมสำหรับประกันคุณภาพซอฟต์แวร์เฉพาะเมื่อจำเป็นจะคุ้มทุนมากกว่า (เมื่อเทียบกับการสร้างทีม QA และ tester แบบถาวรในองค์กรของคุณที่ต้องจ่ายเงินเดือนตลอดทั้งปี) 

การจ้างทีมเสริมนั้นเป็นที่รู้กันดีว่าช่วยประหยัดเวลาได้มากกว่า ซึ่งจะช่วยให้คุณโฟกัสไปที่ส่วนหลักอื่นๆ ของธุรกิจของคุณ เช่น การขาย การตลาด และอื่นๆ ได้ดีขึ้น การจ้างทีมเสริมสำหรับประกันคุณภาพซอฟต์แวร์จะทำให้คุณมีความยืดหยุ่นมากขึ้นในการเพิ่มหรือลดสมาชิกในทีมเมื่อจำเป็น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความต้องการของธุรกิจคุณ

ใช้ช่วงเขตเวลาให้เป็นประโยชน์

เมื่อนักพัฒนาซอฟต์แวร์ที่อาศัยอยู่ในประเทศอื่นใน เขตเวลาตะวันตก เช่น สหรัฐอเมริกาหรือยุโรป ออกจากสำนักงานของเขาในช่วงเย็นเมื่อหมดวัน อาจไม่มีทีมทดสอบมาตรวจสอบและแก้ไขข้อบกพร่องในช่วงเวลากลางคืน การประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ของเราสามารถทำได้ในเวลากลางคืนซึ่งเป็นเวลาเลิกงานของลูกค้า ซึ่งหมายความว่าผลการทำ software testing ทั้งหมดจะพร้อมเมื่อทีมนักพัฒนาซอฟต์แวร์ของคุณกลับมาที่ออฟฟิศของเขาในเช้าวันรุ่งขึ้น ซึ่งช่วยให้เราสามารถช่วยเหลือคุณในการดำเนินการต่อได้ตลอด 24 ชั่วโมง!

The benefits of software quality assurance

Whether you’re setting up a software testing team to deal with workloads or expanding an existing software development team for the long run – our senior software QA teams have you covered to meet your requirements.

PPC

Lower operating costs

The first reason why a lot of today’s leading companies look to extend their software quality assurance teams is to reduce costs on software quality assurance testing, as compared to hiring your in-house testing team.

All businesses in today’s digital age need to find out effective ways to minizine costs to stay profitable and competitive. The costs of labor in Western countries, within Europe and the USA for example, can be dramatically higher than hiring extension teams for software QA in southeast Asian countries such as Thailand, Vietnam, or other popular software QA testing destinations.

Remember that choosing the most cost-effective software QA extension teams may not always produce the greater results, therefore it also important for you to find the right balance between both cost and quality.

Strategy

Increased flexibility

An organization’s need for software QA testing becomes volatile to change for multiple reasons. Businesses may occasionally need to develop new software applications, or it could be for other more unpredictable reasons.

It is more cost-effective to hire an extension team for software QA when needed (as compared to having your full-time software quality assurance staff on the payroll all year round). Hiring an extension team is also known to be more time-saving – allowing you to focus on other core areas of your business such as sales, marketing, and more.

Through hiring extension teams for software QA in Thailand, there is higher flexibility to adding and removing testing team members when needed depending on your specific business requirements.

Attractive Place

Time zone advantage

When software developers living in other countries in Western time zones, such as in the USA or Europe, leaving their offices during the evening at the end of the day, will there be a testing team to inspect and fix any bugs during your time zone’s night time?

Our software quality assurance testing can be done at night, in your country’s time zone, meaning that all your test results can be ready for when your developers come back to your office the next morning.

With our software quality assurance team living and being based in Thailand, the time zone’s night shift would mean normal day-time operations for us living in Thailand – allowing us to assist you in making further progress for 24 hours a day!

เรามีทีมให้บริการประกันคุณภาพซอฟต์แวร์จากหลากหลายชาติ

คุณสามารถมั่นใจได้ว่าโค้ดใดๆ ที่เขียนไว้จะได้รับการควบคุมคุณภาพให้ออกมาดีที่สุด

เราขอเสนอทีมผู้เชี่ยวชาญสำหรับบริการประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ที่ทำงานแบบ Agile ซึ่งมีระเบียบขั้นตอนและใส่ใจในรายละเอียดอย่างมากในขณะที่ทำการทดสอบซอฟต์แวร์ สามารถแก้ไขข้อผิดพลาดที่พบเจอได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ระดับประสบการณ์ของทีมประกันคุณภาพของเรามีตั้งแต่ระดับจูเนียร์ถึงระดับกลางและระดับอาวุโส ขึ้นอยู่กับความซับซ้อนของผลิตภัณฑ์ ปริมาณงาน และการประเมินการทดสอบระบบ

คุณสามารถจ้างทีมประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ของเราเป็นรายเดือน (ขั้นต่ำสามเดือน) หรือรายชั่วโมงได้ เพื่อให้มั่นใจว่าคุณจะมีความยืดหยุ่นสูงสุดสำหรับการทดสอบระบบในทุกมิติ

International Software Quality Assurance Team

We offer senior software quality assurance extension teams who are agile, methodical, and pay great attention to detail while testing software for bugs, errors, and defects. You can be sure that any code merged and deployed for QA testing will be well taken care of.

Our software quality assurance team’s experience levels range from junior to mid-level, and senior, depending on your product complexity, workload, and testing estimates. Our dedicated software QA teams can be hired on a monthly (minimum of three months) or an hourly basis – ensuring you maximum flexibility.

The QA team is currently in a meeting

ต้องการบริการประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ที่เชื่อถือได้เพื่อดูแลโปรดักต์ของคุณไหม

ติดต่อเราเพื่อรับบริการ QA ซอฟต์แวร์ที่ตรงตามความต้องการของโปรเจกต์คุณ

กรณีศึกษาจากการประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ของเรา

เราทำงานร่วมกับโปรเจกต์ต่างๆ มากมายด้วยการช่วยลูกค้าทั้งในเอเชียและทั่วโลก
ในการพัฒนาโปรเจกต์ digital transformation ของพวกเขา

การใช้ Touchpoint Monitoring ของ Uber Carshare
image (20)

การใช้ Touchpoint Monitoring ของ Uber Carshare

18 ม.ค. 2024, 16:57:59 1 min read
ระบบที่ได้มาตรฐานสำหรับทีมวิจัยของธนาคาร
UX research-1-1

ระบบที่ได้มาตรฐานสำหรับทีมวิจัยของธนาคาร

20 พ.ย. 2023, 19:36:33 1 min read
ตรวจสอบ UX writing ให้กับแอปฯ ธนาคารเพื่อประสบการณ์ผู้ใช้ที่ดีขึ้น
UX writing-1
TTB

ตรวจสอบ UX writing ให้กับแอปฯ ธนาคารเพื่อประสบการณ์ผู้ใช้ที่ดีขึ้น

20 พ.ย. 2023, 19:34:51 2 min read
ประหยัดเงินค่าโฆษณาได้ถึง 2.5 ล้านบาทด้วยการทำ SEO
Bitkub-1

ประหยัดเงินค่าโฆษณาได้ถึง 2.5 ล้านบาทด้วยการทำ SEO

20 พ.ย. 2023, 19:33:12 1 min read
ปรับปรุงขั้นตอนซื้อขายให้ง่ายขึ้น
JP Morgan-1-1

ปรับปรุงขั้นตอนซื้อขายให้ง่ายขึ้น

20 พ.ย. 2023, 19:28:39 2 min read
แอปฯ ธนาคารที่กล้าคิดต่าง
ttb-1

แอปฯ ธนาคารที่กล้าคิดต่าง

20 พ.ย. 2023, 19:25:39 1 min read

บทความ

บทความเกี่ยวกับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ที่จัดทำโดย Seven Peaks Software เน้นการแบ่งปันความรู้ ข้อมูลเชิงลึก รวมถึงแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมในการพัฒนาซอฟต์แวร์และการออกแบบ UX/UI ซึ่งบทความเหล่านี้เขียนโดยทีมงานของเราเองที่มาจากหลากหลายสายงาน เช่น software developer, ดีไซเนอร์, นักการตลาดดิจิทัล และอีกมากมาย

อนาคตของการทำ SEO คือการใส่ใจคนมากกว่าเทคโนโลยี
SEO

อนาคตของการทำ SEO คือการใส่ใจคนมากกว่าเทคโนโลยี

21 มี.ค. 2024, 16:08:44 1 min read
Seven Peaks และ KFAM ร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อสังคมในปี 2024
CSR

Seven Peaks และ KFAM ร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อสังคมในปี 2024

14 มี.ค. 2024, 12:59:41 2 min read
ปรับปรุงประสบการณ์ลูกค้าให้กับธุรกิจประกันภัยของคุณด้วยกลยุทธ์การวิเคราะห์ข้อมูล

ปรับปรุงประสบการณ์ลูกค้าให้กับธุรกิจประกันภัยของคุณด้วยกลยุทธ์การวิเคราะห์ข้อมูล

11 มี.ค. 2024, 17:59:39 2 min read

รับ ‘การควบคุมคุณภาพ’
ผ่านบริการทดสอบระบบของเรา

เราได้ทำงานในโปรเจกต์ประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ให้กับลูกค้าชั้นนำที่มาจากหลากหลายธุรกิจ ซึ่งช่วยให้ลูกค้าของเราในเอเชียและทั่วโลกประสบความสำเร็จในการออกแบบและพัฒนาโปรเจกต์สำหรับการทำ digital transformation