เราคือตัวแทนจำหน่ายและจัดการติดตั้ง digital solution ระดับโลก

เราร่วมมือกับบริษัทเทคโนโลยีระดับโลกหลายแห่งในฐานะพันธมิตรด้าน digital solution ของเรา เพื่อร่วมกันยกระดับการให้บริการด้านดิจิทัลเทคโนโลยีสำหรับลูกค้าชั้นนำจากทั่วโลก

Our Technology Partners

Cloud Platforms

Cloud computing is not just a technology platform. It’s a driver for business transformation and growth. We partner with clients to craft a business strategy, design a cloud roadmap, streamline a transition to the cloud, and deploy modern platforms for ongoing operational excellence.

No matter where our clients are on their cloud journey, Seven Peaks brings curiosity, passion, and deep technical and strategic expertise to transformational projects.

Our team is made of certified cloud architects and data engineers who can build modern, decoupled and scalable cloud solutions on both Microsoft Azure and Amazon Web Services. We are a recognized partner with several certifications, helping our clients deploy the latest solutions successfully.

Seven-Peaks-Software-and-AWS-cloud-architecture-800x800 Seven-Peaks-Software-and-AWS-cloud-architecture-800x800 16267289-aws-select-tier-services-partne-900x900

Solutions Areas & Expertise

Application Strategy & Deployment

Product Innovation & Engineering

Migration & Modernization

Cloud Architecture

Data & Analytics

Data Visualization

Digital Customer Experience

Cloud Operations

DevOps

Product Analytics

Understanding how your product is used and making data-driven decisions is essential for your growth. Seven Peaks provides deep expertise in analytics and leverages partners such as Mixpanel, which allows our clients to harness the power of advanced product analytics.

With Product Analytics capabilities, our customers can gain valuable insights into user behaviour and as a result, optimize their digital products, driving customer engagement to new heights.

Seven-Peaks-Software-and-AWS-cloud-architecture-800x800

Solutions Areas & Expertise

A/B Testing and Experimentation

Data Visualization and Reporting

Product Usage Tracking

Customer Segmentation

Funnel Analysis

Retention and Churn Analysis

Custom Event Tracking

User Behavior Analysis

 

CX & Engagement

Delivering an exceptional customer experience (CX) is the cornerstone of modern business success. Companies that provide an exceptional CX grow revenue faster than those lagging behind and are able to cut costs, reduce risk, and even charge more for their products and services.

Seven Peaks offers deep knowledge in areas such as user research, customer journey mapping, segmentation, and personalization. Our partnership with MoEngage and Talon.one allows us to empower our clients to create personalized and meaningful interactions with their customers.

Solutions Areas & Expertise

Behavioral Triggered Messaging

Customer Loyalty and Rewards

Campaign Automation

Push Notifications and In-App Messaging

Multi-Channel Marketing

Promotion and Coupon Management

Customer Journey Mapping

Personalization and Segmentation

 

Seven-Peaks-Software-and-AWS-cloud-architecture-800x800 Seven-Peaks-Software-and-AWS-cloud-architecture-800x800

Acquisition

In the dynamic world of customer acquisition, having the right tools and strategies is paramount. Seven Peaks supports clients through robust data-driven strategies, leading to successful campaigns, and driving growth.

Our team of digital marketing experts leverages Facebook, Google, Line, TikTok, Shopee, and LinkedIn, and supports clients with advanced analytics platforms such as AppsFlyer.

Seven-Peaks-Software-and-AWS-cloud-architecture-800x800 Seven-Peaks-Software-and-AWS-cloud-architecture-800x800 16267289-aws-select-tier-services-partne-900x900
Seven-Peaks-Software-and-AWS-cloud-architecture-800x800 Seven-Peaks-Software-and-AWS-cloud-architecture-800x800 16267289-aws-select-tier-services-partne-900x900

Solutions Areas & Expertise

Ad Campaign Management

Multi-Channel Advertising

Target Audience Profiling

Ad Creative Optimization

Performance Analytics and Attribution

User Acquisition Strategy

App Install Tracking

ROI and Conversion Optimization

 

eCommerce Solutions

E-commerce has opened up a new world of opportunities for businesses, allowing them to reach a global audience, operate around the clock, and offer a more convenient shopping experience.

For consumers, it provides the ability to easily compare products and prices, access a wider range of products, and shop at their own convenience. As we continue to advance into the digital age, the importance and impact of e-commerce on our daily lives and the global economy continue to grow.

In this world, having the right tools and technologies is crucial for brands. Seven Peaks partners with Stripe and Bluestone to support customers on their e-commerce journey. Stripe simplifies payments and ensures seamless transactions, while Bluestone enhances our client’s eCommerce capabilities with robust features.

Seven-Peaks-Software-and-AWS-cloud-architecture-800x800

Solutions Areas & Expertise

Checkout and Conversion Optimization

E-commerce Website Development

Order Fulfillment and Shipping Optimization

Inventory Management

Online Payment Processing

Subscription Billing

Fraud Prevention and Security

Payment Gateway Integration

 

Digital solution ระดับโลก
ที่เราเป็นตัวแทนจำหน่ายและจัดการติดตั้ง

แพลตฟอร์มคลาวด์

Cloud computing นั้นไม่ใช่แค่แพลตฟอร์มสำหรับเทคโนโลยี แต่เป็นสิ่งที่คอยขับเคลื่อนการปรับเปลี่ยนและเติบโตของธุรกิจ เราจึงเป็นที่ปรึกษาให้กับลูกค้าในการสร้างกลยุทธ์ทางธุรกิจ, ออกแบบโรดแม็ปสำหรับระบบคลาวด์, ปรับแผนการย้ายระบบไปยังคลาวด์ให้มีความเรียบง่ายยิ่งขึ้น, และจัดการติดตั้งแพลตฟอร์มคลาวด์ที่ทันสมัยเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพยอดเยี่ยมอย่างต่อเนื่อง

ไม่ว่าลูกค้าของเราจะใช้คลาวด์ในรูปแบบไหน Seven Peaks ก็มีความมุ่งมั่นและพร้อมนำความเชี่ยวชาญของเรามาใช้เพื่อช่วยปรับวิธีการทำงานให้ลูกค้า

ทีมงานของเราประกอบด้วย cloud architect และ data engineer ที่ได้รับการรับรอง ซึ่งพวกเขาสามารถสร้างโซลูชันคลาวด์ที่ทันสมัย ทำงานแยกกัน และปรับขนาดได้ ทั้งบนแพลตฟอร์มของ  Microsoft Azure และ Amazon Web Services เราคือตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการที่ผ่านการรับรอง และพร้อมที่จะช่วยลูกค้าในการวางระบบอย่างราบรื่น

โซลูชันและความเชี่ยวชาญของเรา

กลยุทธ์พัฒนาแอปพลิเคชัน

นวัตกรรมของโปรดักต์

การย้ายระบบ

สถาปัตยกรรมคลาวด์

การวิเคราะห์ข้อมูล

Data Visualization

สร้างประสบการณ์ที่ดีให้ลูกค้า

การบริหารจัดการคลาวด์

DevOps

Image 1 Image 2 16267289-aws-select-tier-services-partne-900x900
Salesforce_Consulting Partner-Platinum

 

   

Solutions Partner ในด้าน Digital & App Innovation (Azure)

Seven Peaks Software เป็นตัวแทนจำหน่ายให้กับบริษัทเทคโนโลยีชั้นนำของโลก เพื่อให้บริการติดตั้งและปรับใช้โซลูชันคุณภาพสูง และช่วยให้ลูกค้าประสบความสำเร็จ

ในฐานะ Solutions Partner ในด้าน Digital & App Innovation (Azure) ของ Microsoft จึงแสดงให้เห็นว่าเราสามารถช่วยลูกค้าในการสร้าง รัน และบริหารจัดการแอปพลิเคชันบนแพลตฟอร์มคลาวด์ได้ ไม่ว่าจะเป็น multicloud, on-premises, หรือ edge

การร่วมมือเหล่านี้ทำให้ digital solution ของเราพัฒนามากขึ้น ซึ่งทำให้เราสามารถให้บริการในระดับสูงสุดแก่ลูกค้าได้

 

การวิเคราะห์โปรดักต์

การทำความเข้าใจโปรดักต์ของคุณและตัดสินใจด้วยข้อมูลคือสิ่งสำคัญที่ทำให้ธุรกิจของคุณเติบโต

Seven Peaks มีความเชี่ยวชาญในการวิเคราะห์และใช้บริการแพลตฟอร์มวิเคราะห์ข้อมูลอย่าง Mixpanel ช่วยให้ลูกค้าของเราสามารถวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูงได้

ด้วยความสามารถที่ครบครันในการวิเคราะห์โปรดักต์ ลูกค้าของเราจึงสามารถค้นพบ insight อันล้ำค่าเกี่ยวกับพฤติกรรมของผู้ใช้ได้ เพื่อนำมาปรับปรุง digital product ของพวกเขา และเพิ่ม engagement กับกลุ่มเป้าหมายได้

โซลูชันและความเชี่ยวชาญของเรา

A/B Testing

Data Visualization

Product Tracking

Customer Segments

Funnel Analysis

Retention Analysis

Custom Event Tracking

User Behavior Analysis

Churn Analysis

Certified-Solution-Partner-Badge

CX และ Engagement

การมอบประสบการณ์ที่ดีให้กับลูกค้า (CX) คือหลักการสำคัญในการผลักดันให้ธุรกิจยุคใหม่ประสบความสำเร็จ บริษัทที่มี CX ดีๆ จะเติบโตได้เร็วกว่าบริษัทที่ขาดสิ่งนี้ ทั้งยังสามารถลดต้นทุน, ลดความเสี่ยง, และอาจคิดค่าบริการหรือราคาโปรดักต์ที่สูงขึ้นได้อีกด้วย

Seven Peaks มีความเข้าใจในด้านการทำ user research, customer journey mapping, segmentation, และ personalization อย่างลึกซึ้งการที่เราเป็นตัวแทนจำหน่ายให้กับ MoEngage และ Talon.one ช่วยให้เราสามารถช่วยลูกค้าในการสร้าง engagement แบบ personalized และมีคุณค่ากับกลุ่มเป้าหมายได้

โซลูชันและความเชี่ยวชาญของเรา

Triggered Messaging

Customer Loyalty

Campaign Automation

Push Notifications

Multi-Channel Marketing

Promotion Management

Journey Mapping

Personalization

In-App Messaging

Image 1 Image 2  

Acquisition

ในโลกของการทำ customer acquisition ที่ทุกสิ่งเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา การมีเครื่องมือและกลยุทธ์ที่เหมาะสมคือสิ่งสำคัญที่สุด

Seven Peaks ให้การสนับสนุนลูกค้าในการสร้างกลยุทธ์ที่แข็งแกร่ง เพื่อให้แคมเปญต่างๆ ประสบความสำเร็จและผลักดันให้ธุรกิจเติบโตได้

ทีมงานผู้เชี่ยวชาญด้าน digital marketing ของเราจะใช้ Facebook, Google, Line, TikTok, Shopee, และ LinkedIn รวมถึงช่วยให้ลูกค้าสามารถวิเคราะห์ข้อมูลแคมเปญได้ด้วยแพลตฟอร์มที่มีความสามารถขั้นสูงอย่าง AppsFlyer

โซลูชันและความเชี่ยวชาญของเรา

Ad Management

Multi-Channel Ads

Audience Profiling

Ad Optimization

Performance Analytics

Acquisition Strategy

App Install Tracking

ROI Optimization

Conversion Optimization

โซลูชันสำหรับอีคอมเมิร์ซ

อีคอมเมิร์ซช่วยเปิดโอกาสใหม่ๆ ให้กับธุรกิจด้วยการเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายได้ทั่วโลก ด้วยการดำเนินธุรกิจได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทั้งยังมอบประสบการณ์ช็อปปิงที่สะดวกสบายยิ่งขึ้นอีกด้วย

สำหรับผู้บริโภค อีคอมเมิร์ซยังทำให้พวกเขาสามารถเปรียบเทียบผลิตภัณฑ์และราคา เข้าถึงโปรดักต์ที่หลากหลาย และซื้อสินค้าได้ทุกที่ทุกเวลา เมื่อเราก้าวสู่ยุคดิจิทัล อีคอมเมิร์ซก็ยิ่งมีความสำคัญต่อชีวิตประจำวันของเราและเศรษฐกิจโลกมากยิ่งขึ้น

ในโลกยุคปัจจุบัน การมีเครื่องมือและเทคโนโลยีที่เหมาะสมคือสิ่งสำคัญสำหรับแบรนด์ Seven Peaks ร่วมมือกับ Stripe และ Bluestone ในการช่วยเหลือลูกค้าเกี่ยวกับการใช้อีคอมเมิร์ซ ซึ่ง Stripe นั้นช่วยให้การชำระเงินสะดวกสบายและธุรกรรมทางการเงินมีความราบรื่นยิ่งขึ้น ส่วน Bluestone ช่วยเพิ่มขีดความสามารถด้านอีคอมเมิร์ซให้ลูกค้าได้ด้วยฟีเจอร์ที่ครบครัน

โซลูชันและความเชี่ยวชาญของเรา

Checkout Optimization

เว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ

Order Fulfillment

Inventory Management

Payment Processing

Subscription Billing

Fraud Prevention

Payment Integration

Shipping Optimization

Image 1

 

 

Salesforce_Consulting Partner-Platinum

 

   

Our Technology Partners

Cloud Platforms

Cloud computing is not just a technology platform. It’s a driver for business transformation and growth. We partner with clients to craft a business strategy, design a cloud roadmap, streamline a transition to the cloud, and deploy modern platforms for ongoing operational excellence.

No matter where our clients are on their cloud journey, Seven Peaks brings curiosity, passion, and deep technical and strategic expertise to transformational projects.

Our team is made of certified cloud architects and data engineers who can build modern, decoupled, and scalable cloud solutions on both Microsoft Azure and Amazon Web Services. We are a recognized partner with several certifications, helping our clients deploy the latest solutions successfully.

Solutions Areas & Expertise

Application Strategy

Product Innovation

Migration

Cloud Architecture

Data & Analytics

Data Visualization

Customer Experience

Cloud Operations

DevOps

Image 1 Image 2
16267289-aws-select-tier-services-partne-900x900

Solutions Partner for Digital & App Innovation (Azure)

To promote maximum innovation, high quality service, and customer success, Seven Peaks Software works closely with a network of top global tech companies as our technology partners.

As a Solutions Partner of Microsoft for Digital & App Innovation (Azure), we demonstrate our broad capabilities to help our customers build, run, and manage applications across multiple clouds, on-premises, and at the edge.

This collaboration enhances our solutions which allows us to deliver services to our clients at the highest level.

 

Product Analytics

Understanding how your product is used and making data-driven decisions is essential for your growth.

Seven Peaks provides deep expertise in analytics and leverages partners such as Mixpanel, which allows our clients to harness the power of advanced product analytics.

With Product Analytics capabilities, our customers can gain valuable insights into user behaviour and as a result, optimize their digital products, driving customer engagement to new heights.

Solutions Areas & Expertise

A/B Testing

Data Visualization

Product Tracking

Customer Segments

Funnel Analysis

Retention Analysis

Custom Event Tracking

User Behavior Analysis

Churn Analysis

Image 1

CX & Engagement

Delivering an exceptional customer experience (CX) is the cornerstone of modern business success. Companies that provide an exceptional CX grow revenue faster than those lagging behind and are able to cut costs, reduce risk, and even charge more for their products and services.

Seven Peaks offers deep knowledge in areas such as user research, customer journey mapping, segmentation, and personalization.

Our partnership with MoEngage and Talon.one allows us to empower our clients to create personalized and meaningful interactions with their customers.

Solutions Areas & Expertise

Triggered Messaging

Customer Loyalty

Campaign Automation

Push Notifications

Multi-Channel Marketing

Promotion Management

Journey Mapping

Personalization

In-App Messaging

Image 1 Image 2  

Acquisition

In the dynamic world of customer acquisition, having the right tools and strategies is paramount.

Seven Peaks supports clients through robust data-driven strategies, leading to successful campaigns, and driving growth.

Our team of digital marketing experts leverages Facebook, Google, Line, TikTok, Shopee, and LinkedIn, and supports clients with advanced analytics platforms such as AppsFlyer.

Solutions Areas & Expertise

Ad Management

Multi-Channel Ads

Audience Profiling

Ad Optimization

Performance Analytics

Acquisition Strategy

App Install Tracking

ROI Optimization

Conversion Optimization

eCommerce Solutions

E-commerce has opened up a new world of opportunities for businesses, allowing them to reach a global audience, operate around the clock, and offer a more convenient shopping experience.

For consumers, it provides the ability to easily compare products and prices, access a wider range of products, and shop at their own convenience. As we continue to advance into the digital age, the importance and impact of e-commerce on our daily lives and the global economy continue to grow.

In this world, having the right tools and technologies is crucial for brands. Seven Peaks partners with Stripe and Bluestone to support customers on their e-commerce journey. Stripe simplifies payments and ensures seamless transactions, while Bluestone enhances our client’s eCommerce capabilities with robust features.

Solutions Areas & Expertise

Checkout Optimization

E-commerce Websites

Order Fulfillment

Inventory Management

Payment Processing

Subscription Billing

Fraud Prevention

Payment Integration

Shipping Optimization

Image 1

Our Technology Partners


Analytics and engagement

Our dynamic digital marketing team works with various products & marketing analytics platforms including AppsFlyer, MixPanel, MoEngage and more. Through partnering with our analytics partners, we are able to further develop our validated learning model to help our clients measure the usage of software solutions; helping to identify problems and come up with the right solutions.

These solutions include improving conversion rate, reactivating users, re-engaging lost users, Big Data, and Business Intelligence.

Mixpanel is a business analytics service company that tracks user interactions with web and mobile applications through providing tools for targeted communication.
We partner with Mixpanel to leverage relevant digital data to perform effective and personalized global digital marketing campaigns.

Insider is a platform for individualized, cross-channel experiences that enables enterprise marketers to connect customer data across channels and systems, predict their future behavior with an AI intent engine, and orchestrate individualized experiences to customers.

AppsFlyer is a leading attribution & marketing analytics platform that helps our digital marketing team measure the performance on all marketing channels.

Doing this helps improve performance through big data and digital tools with a large variety of integration options.

MoEngage is a customer engagement platform offering marketing automation solutions that helps businesses improve customer engagement.

We partner with MoEngage to leverage relevant digital data to perform effective and personalized global digital marketing campaigns.

Our Technology Partners


Analytics and engagement

Our dynamic digital marketing team works with various products & marketing analytics platforms including AppsFlyer, MixPanel, MoEngage and more. Through partnering with our analytics partners, we are able to further develop our validated learning model to help our clients measure the usage of software solutions; helping to identify problems and come up with the right solutions.

These solutions include improving conversion rate, reactivating users, re-engaging lost users, Big Data, and Business Intelligence.

Mixpanel is a business analytics service company that tracks user interactions with web and mobile applications through providing tools for targeted communication.
We partner with Mixpanel to leverage relevant digital data to perform effective and personalized global digital marketing campaigns.

Insider is a platform for individualized, cross-channel experiences that enables enterprise marketers to connect customer data across channels and systems, predict their future behavior with an AI intent engine, and orchestrate individualized experiences to customers.

AppsFlyer is a leading attribution & marketing analytics platform that helps our digital marketing team measure the performance on all marketing channels.

Doing this helps improve performance through big data and digital tools with a large variety of integration options.

MoEngage is a customer engagement platform offering marketing automation solutions that helps businesses improve customer engagement.

We partner with MoEngage to leverage relevant digital data to perform effective and personalized global digital marketing campaigns.

Cloud providers

Our certified cloud architects are experienced in working on both Microsoft Azure and Amazon Web Services (AWS) for building modern, decoupled, and scalable cloud solutions. Our team also primarily works on the backend developer side with both .NET Core and Node JS.

Seven Peaks Software is a Microsoft Gold Partner for application development. As an esteemed Microsoft Partner since 2016, we can help you successfully deploy their latest and greatest solutions.

We partner and work with Amazon Web Services (AWS Cloud).
This partnership allows for our certified cloud architects to consult and assist you in securing your data onto the leading cloud database platforms.

We partner and work with Microsoft Azure Cloud.

This partnership allows for our certified cloud architects to consult and assist you in securing your data onto the leading cloud database platforms.

We partner and work with Alibaba Cloud.

This partnership allows for our certified cloud architects to consult and assist you in securing your data onto the leading cloud database platforms.

We partner and work with Google Cloud.

This partnership allows for our certified cloud architects to consult and assist you in securing your data onto the leading cloud database platforms.

We partner and work with Huawei Cloud.

This partnership allows for our certified cloud architects to consult and assist you in securing your data onto the leading cloud database platforms.

Customer relationship management systems

Through partnering with customer relationship management platforms, we are able to effectively manage our contact base for developing and maintaining our clients to deliver smart CRM solutions.
 
Freshworks CRM provides a 360° view of customer leads through capturing and combining customer experiences in one place.
We partner with Freshworks CRM to manage and deliver personalized messages to our customers through leveraging the right user behavior and demographical data.

Pipedrive is a global cloud-based software company that is developing a leading customer relationship management tool for sales and marketing teams.

We partner with Pipedrive, helping us to effectively develop, nurture, and close our in-bound leads for our growing global client base.

Communication platforms & systems

Ensuring that our communication is safe and secure. We have partnered with communications platforms to ensure efficient and safe communication when working and communicating online among teams globally.

Intercom is a customer engagement operating system that helps businesses connect with their customers.
It comprises customer support tools and bots that empower companies to quickly build and maintain personal relationships online with their business and customers.

SendGrid is a cloud-based SMTP provider that allows sending emails without having to maintain email servers, making SendGrid the world’s largest cloud-based email delivery platform.

We partner with SendGrid to deploy secure email marketing campaigns.

Singular Live brings decades of experience in the broadcast space.

We work with Singular Live to make use of their expansive knowledge of traditional graphics platforms to help us create more powerful live graphics.

Digital marketing partners

Through our digital marketing partners, we are able to create tailored social media strategies that are aligned with our client’s target audiences including optimization campaigns, pinpointing user activities, demand generation, and B2B marketing.

Optimization campaigns

An intent to buy and discover brands is naturally generated through search queries on search engines and social media platform. Redirect your audience attention to your brand with Google and Meta marketing platforms.

Pinpointing user activities

Target your brand directly to Thailand’s No.1 messaging app with your current CRM, HTTP cookie, email, phone number, or even GPS coordinates.

Demand generation

Generate authentic demand through content creation and influencer outreach via Tiktok and Shopee marketing platforms.

B2B marketing

Targeting specific industries, professional experience, and roles is possible on Linkedin. As a result, targeting every decision maker in Thailand is only a push of a button.

Ecommerce solutions

Working with ecommerce platforms to develop seamless payments solutions through our software development and UX design.
Stripe brings together everything that’s required to build websites and apps that accept payments and send payouts globally.
Stripe’s products power payments for online and in-person retailers, subscriptions businesses, software platforms and marketplaces, and everything in between.

Bluestone PIM is a disruptive SaaS platform for Product Information Management (PIM).

We partner with Bluestone PIM to collaborate on several large enterprise projects which include the quality assurance and testing of digital transformation products.

The Internet of Things

We work with some of the largest telecommunication companies to develop large-scale IoT products through cloud solutions and more.
Telenor Connexion enables industry leading players to connect their products and services on a global scale through the most well proven and reliable IoT services in the market.
We partner with Telenor Connexion to develop global IoT projects through our cloud-based solutions.

สอบถามเกี่ยวกับการเป็นพาร์ตเนอร์กับเราได้ที่นี่ แล้วทีมงานของเราจะติดต่อกลับไป

A logo of Microsoft Solutions Partner

Solutions Partner for Digital & App Innovation (Azure)

To promote maximum innovation, high quality service, and customer success, Seven Peaks Software works closely with a network of top global tech companies as our technology partners.

As a Solutions Partner of Microsoft for Digital & App Innovation (Azure), we demonstrate our broad capabilities to help our customers build, run, and manage applications across multiple clouds, on-premises, and at the edge.

This collaboration enhances our solutions which allows us to deliver services to our clients at the highest level.

An engineer explaining code to others
Image 1 Image 2

Solutions Partner for Digital & App Innovation (Azure)

To promote maximum innovation, high quality service, and customer success, Seven Peaks Software works closely with a network of top global tech companies as our technology partners.

As a Solutions Partner of Microsoft for Digital & App Innovation (Azure), we demonstrate our broad capabilities to help our customers build, run, and manage applications across multiple clouds, on-premises, and at the edge.

This collaboration enhances our solutions which allows us to deliver services to our clients at the highest level.

Image 1 Image 2

Solutions Partner for Digital & App Innovation (Azure)

To promote maximum innovation, high quality service, and customer success, Seven Peaks Software works closely with a network of top global tech companies as our technology partners.

As a Solutions Partner of Microsoft for Digital & App Innovation (Azure), we demonstrate our broad capabilities to help our customers build, run, and manage applications across multiple clouds, on-premises, and at the edge.

This collaboration enhances our solutions which allows us to deliver services to our clients at the highest level.

digital solution เหล่านี้คือเครื่องมืออันทรงพลังของเรา

เราให้ความสำคัญกับวิศวกรรมซอฟต์แวร์มาเป็นอันดับแรกและเราภาคภูมิใจอย่างยิ่งในเรื่องนี้ ผู้บริหารของเราต่างก็เป็นวิศวกรซอฟต์แวร์

เราคือทีมงานนักพัฒนาซอฟต์แวร์และนักออกแบบชาวไทยและชาวต่างชาติที่มีประสบการณ์ในการพัฒนาซอฟต์แวร์คุณภาพที่ช่วยให้ลูกค้าจากหลากหลายประเภทธุรกิจไม่ว่าจะเป็นสตาร์ตอัปหรือองค์กรขนาดใหญ่เติบโตอย่างรวดเร็ว

เรามุ่งเน้นไปที่การสร้างสรรค์งานคุณภาพผ่านกระบวนการที่ผ่านการคิดกลั่นกรองมาเป็นอย่างดีและใช้เครื่องมือดิจิทัลเพื่อสร้างโปรดักต์ โซลูชัน และผลลัพธ์ที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ให้กับลูกค้าของเราจากทั่วโลก

Technology partners provide powerful solutions

We put engineering first and we’re proud to call ourselves an engineering-first company. Our leadership team are all engineers – making sure that we have an ‘engineering first’ approach.

We are a team of experienced local & international software developers and designers who have worked in delivering quality software development services in various fields ranging from large enterprises to rapid growth startups.

Our high focus on quality through thoughtful processes and the leverage of digital tools ensure the best possible products, solutions, and outcomes for our clients around the world.

A group of engineers working on their laptops

เราให้ความสำคัญกับการเป็นพาร์ตเนอร์ระยะยาว

ลูกค้าของเราทั่วโลกมีค่าเฉลี่ยในการใช้บริการเรานานเกิน 3 ปี

เราเชื่อว่าการเป็นพาร์ตเนอร์ระยะยาวกับลูกค้าช่วยให้เราสามารถสร้าง digital solution แบบ win-win ได้อย่างยั่งยืน

ในฐานะตัวแทนจำหน่าย digital solution ระดับโลกที่คุณไว้วางใจ เราให้ความสำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์บนรากฐานของความเชื่อมั่นและความโปร่งใส เพื่อให้แน่ใจว่าทุกฝ่ายได้ประโยชน์ร่วมกันในระยะยาวและช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายในการทำ digital transformation

We value long-term partnerships

We have an average customer life-time value of over 3 years throughout all of our clients globally.

We believe in long term partnerships with our clients, which has helped us create long lasting win-win solutions throughout our years in business.

As your trusted technology partner, we value building relationships based on trust and transparency to ensure a mutually beneficial long term partnership for your digital transformation goals.

We value long-term partnerships

We have an average customer life-time value of over 3 years throughout all of our clients globally.

We believe in long term partnerships with our clients, which has helped us create long lasting win-win solutions throughout our years in business.

As your trusted technology partner, we value building relationships based on trust and transparency to ensure a mutually beneficial long term partnership for your digital transformation goals.

Three employees engaged in a discussion about important topics

สนใจให้เราจัดการติดตั้ง digital solution เหล่านี้ไหม?

ติดต่อเราแล้วทีมงานของเราจะติดต่อคุณกลับไปภายใน 24 ชั่วโมง