บทความและข่าวสาร | Seven Peaks Insights

กฎหมายประกันภัยใหม่จะช่วยให้ FinTech พัฒนาแบบก้าวกระโดด

SPS_THs Insure Law_01-hero banner

กฎหมายประกันภัยของไทยกำลังจะเปลี่ยนไป ซึ่งอาจเป็นจุดเปลี่ยนสำคัญที่ทำให้อุตสาหกรรม FinTech และเทคโนโลยีสามารถพัฒนาอย่างก้าวกระโดดไปอีกขั้น สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) ได้เสนอร่างแก้ไขกฎหมายไปยังคณะรัฐมนตรีในเดือนธันวาคม พ.ศ. 2566 ซึ่งเป็นการปรับปรุงครั้งสำคัญครั้งแรกนับตั้งแต่กฎหมายประกันภัยฉบับเดิมประกาศใช้ในปี พ.ศ. 2551

ร่างแก้ไขกฎหมายประกันภัยฉบับนี้จะส่งผลอย่างมากต่อวงการประกันภัยไทยในปี 2567 เป้าหมายหลักคือการยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลและการบังคับใช้กฎหมาย บริษัทประกันภัยอาจต้องเผชิญกับภาระผูกพันที่เพิ่มขึ้นต่อคณะกรรมการบริหาร รวมถึงข้อกำหนดด้านเงินทุนที่เข้มงวดขึ้น นอกจากนี้ การแก้ไขกฎหมายยังเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการต่างชาติเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้นในตลาดประกันภัยไทย ซึ่งเดิมทีไทยเคยเป็นตลาดที่มีข้อจำกัดด้านการลงทุนจากต่างชาติสูง

การโอนย้ายพอร์ตโฟลิโอจะมีความยืดหยุ่นมากขึ้นด้วยกระบวนการแปลงหนี้ใหม่ที่ง่ายขึ้น เพียงแค่แจ้งให้เจ้าของกรมธรรม์ทราบผ่านไปรษณีย์หรือช่องทางอิเล็กทรอนิกส์โดยไม่ต้องรอการตอบกลับ นอกจากนี้ ข้อกำหนดสำหรับนายหน้าประกันภัยก็จะผ่อนปรนมากขึ้น และบริษัทจะได้รับอนุญาตให้เบิกจ้างงานภายนอกบางส่วนได้ ซึ่งจะช่วยลดภาระทางการบริหารและเพิ่มประสิทธิภาพในการดำเนินงานให้ดียิ่งขึ้นได้

ร่างแก้ไขกฎหมายประกันภัย จะเปิดโอกาสใหม่ๆ ให้กับอุตสาหกรรม FinTech และเทคโนโลยีหลายประการ เช่น

SPS_THs Insure Law_02

ยกระดับ digital transformation ในอุตสาหกรรมประกันภัย

การยกระดับมาตรฐานการกำกับดูแลและระบบกฎหมาย อาจช่วยเร่ง digital transformation ในวงการประกันภัย การเพิ่มหน้าที่รับผิดชอบส่วนบุคคลของกรรมการบริหาร และกระบวนการรวมธุรกิจที่ง่ายขึ้น จะกระตุ้นให้ผู้บริหารในอุตสาหกรรมประกันภัยหันมาใช้ผลิตภัณฑ์ดิจิทัลเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงานที่ดีขึ้น

บริษัท FinTech ที่เชี่ยวชาญด้านแพลตฟอร์มประกันภัยดิจิทัล นวัตกรรม InsurTech และการปรับกระบวนการปฏิบัติตามกฎให้เป็นระบบอัตโนมัติ จะสามารถนำเทคโนโลยียุคใหม่เข้ามาใช้ได้มากขึ้น เช่น AI สำหรับการประเมินความเสี่ยง เทคโนโลยีบล็อกเชนเพื่อความปลอดภัยและโปร่งใสของธุรกรรม การวิเคราะห์ Big Data เพื่อทำความเข้าใจลูกค้า เป็นต้น

ความร่วมมือระหว่างอุตสาหกรรม

ในอนาคตเราอาจเห็นการร่วมมือระหว่างบริษัทประกันภัยดั้งเดิมกับอุตสาหกรรม FinTech เพิ่มมากขึ้น บริษัทเทคโนโลยีสามารถนำเสนอโซลูชันเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดำเนินงาน จัดการข้อมูลอย่างมีประสิทธิภาพ และรับประกันการปฏิบัติตามกฎระเบียบใหม่ ในขณะที่ผู้ให้บริการ FinTech และ InsurTech สามารถเสนอบริการเพื่อสนับสนุนกระบวนการโอนย้ายพอร์ตโฟลิโอแบบใหม่ที่ง่ายขึ้นได้

ความร่วมมือระหว่างอุตสาหกรรมเหล่านี้สามารถสร้างผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่ล้ำสมัย มอบประสบการณ์ลูกค้าที่ดีขึ้น รวมถึงปรับปรุงกระบวนการทางธุรกิจให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย

Regulatory Technology (RegTech) 

การเน้นย้ำการปฏิบัติตามกฎระเบียบ การกำกับดูแล และการรายงาน จะส่งเสริมให้ความต้องการใช้โซลูชัน RegTech มีมากขึ้น และการที่หน้าที่รับผิดชอบส่วนบุคคลของกรรมการบริหารเพิ่มมากขึ้น จะช่วยเพิ่มแรงสนับสนุนจากผู้บริหารระดับ C-suite ในการผลักดันการใช้โซลูชันการปฏิบัติตามกฎระเบียบโดยอัตโนมัติมากขึ้นตามไปด้วย

บริษัท FinTech ที่นำเสนอโซลูชัน RegTech สามารถช่วยให้บริษัทประกันภัยก้าวผ่านการกำกับดูแลที่ซับซ้อน และจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซึ่งรวมถึงการใช้ซอฟต์แวร์การรายงานตามกฎระเบียบ ตรวจจับการทุจริต และการจัดการการปฏิบัติตามกฎระเบียบ

SPS_THs Insure Law_03

ผลิตภัณฑ์ประกันภัยและ InsurTech ใหม่ๆ

แก้ไขเพิ่มเติมของกฎหมายจะมอบอิสระในการปรับเปลี่ยนผลิตภัณฑ์ที่นำเสนอสู่ตลาดแก่บริษัทประกันภัยมากขึ้น โดยสามารถมอบสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม กำหนดอัตราเบี้ยประกันภัยแบบกลุ่ม และทดลองประกันภัยที่ใช้สกุลเงินต่างประเทศ ผู้ให้บริการ InsurTech และ FinTech จะสามารถผลักดันและร่วมสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ที่ล้ำสมัยขึ้นมาได้

โอกาสใหม่ๆ ด้านเงินทุนและการลงทุน

ข้อกำหนดด้านเงินทุนใหม่อาจทำให้สตาร์ตอัป InsurTech ต้องระดมทุนและหาพันธมิตรมากขึ้น ซึ่งอาจส่งผลให้การลงทุนของธุรกิจเงินร่วมลงทุน (venture capital) ในภาคนี้เพิ่มขึ้น บริษัทประกันภัยเองก็สามารถลงทุนหรือจับมือกับ FinTech เพื่อเป็นกลยุทธ์ในการตอบสนองข้อกำหนดด้านเงินทุนและเทคโนโลยีใหม่ได้

โดยรวม การแก้ไขกฎหมายประกันภัยที่เสนอนี้ น่าจะเป็นแรงผลักดันการเติบโตรวมถึงนวัตกรรมในอุตสาหกรรม FinTech และเทคโนโลยีได้เป็นอย่างดี ทั้งอาจส่งเสริมให้เกิดธุรกิจรูปแบบใหม่ พันธมิตร และความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีมากขึ้นอีกด้วยPraew-Annez-Senior Storyteller

 

Praew Annez, Senior Storyteller ที่ Seven Peaks

แพรวคือผู้เชี่ยวชาญในการสนับสนุนและยกระดับประสบการณ์ผู้ใช้ผ่านการสร้างเนื้อหาที่หลากหลายด้วยประสบการณ์เกินกว่า 3 ปีในการเขียน storytelling ในหลายแพลตฟอร์ม

ความถนัดของแพรวคือการบอกเล่าเรื่องราวที่น่าดึงดูดใจ สร้างคาแรกเตอร์ที่น่าจดจำ และส่งมอบใจความสำคัญให้กับผู้อ่านได้อย่างแม่นยำ