บทความและข่าวสาร | Seven Peaks Insights

Project Manager กับ Product Owner

 

สองหน้าที่นี้แตกต่างกันอย่างไร และทำไมคุณถึงจำเป็นต้องใช้งานพวกเขา

Project-Manager-versus-Product-Owner
 
 
 มีคนสับสนเกี่ยวกับความแตกต่างระหว่าง project manager กับ product owner กันเยอะมาก ทั้ง project manager และ product owner นั้นต่างก็ทำงานร่วมกันเพื่อให้โปรเจกต์สำเร็จ แต่พวกเขามีหน้าที่ไม่เหมือนกัน ในบทความนี้เราจะมาตอบสิ่งที่คุณอยากรู้เกี่ยวกับความแตกต่างหลักๆ ระหว่าง project manager กับ product owner มาดูกันเลยว่ามีอะไรบ้าง

project manager คืออะไร?

project manager คือคนที่มีหน้าที่รับผิดชอบการ implement ที่เหมาะสม และส่งมอบโปรเจกต์ให้ทันเวลา.

หน้าที่หลักของ project manager คือการตรวจสอบให้แน่ใจว่าผลลัพธ์นั้นตรงตามมาตรฐานและความคาดหวังของลูกค้า

project manager ที่ทำงานในบริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์มักจะมีพื้นฐานความรู้ทางเทคนิคและเข้าใจรายละเอียดงานในเชิงเทคนิคเพราะพวกเขาต้องทำงานกับ software engineer อย่างใกล้ชิด

บริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์จำเป็นต้องมีพวกเขาไหม?

บทบาทของ project manager นั้นเป็นหนึ่งในส่วนที่สำคัญที่สุดในบริษัทซอฟต์แวร์ทุกบริษัท เนื่องจากการบริหารจัดการโปรเจกต์ที่มีความซับซ้อนให้เสร็จสิ้นทันเวลานั้นเป็นเรื่องที่สำคัญมาก

หน้าที่ของ project manager อาจแตกต่างกันไปตามกลุ่มธุรกิจหากเป็นกลุ่มที่มีคนจำนวนมากมาเกี่ยวข้อง แต่หน้าที่หลักของ project manager นั้นยังเหมือนเดิม คือการสร้างสมดุลระหว่างการใช้เวลา, งบประมาณ, และขอบเขตในการทำงาน

การที่งานใดๆ จะบรรลุเป้าหมายได้นั้น project manager ต้องพิจารณาถึงภาพรวมเพื่อให้โปรเจกต์เสร็จสิ้นอย่างถูกต้องตามมาตรฐานและทันกำหนดการ

project manager ต้องรับผิดชอบในการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและลูกค้า เพื่อให้เกิดข้อตกลงร่วมกันก่อนที่จะเริ่มโปรเจกต์ รวมถึงประเมินว่าทรัพยากรบุคคลที่ต้องใช้ ความเสี่ยง ประโยชน์ที่จะได้รับ และรูปแบบการทำงานจะเป็นอย่างไร

project manager ต้องรักษาสมดุลของขอบเขตการทำงาน, งบประมาณ, และเวลาในการทำโปรเจกต์ รวมถึงตรวจสอบทุกขั้นตอนของโปรเจกต์ เพื่อให้สามารถรายงานผลต่อผู้บริหารและอัปเดตแผนงานได้หากมีการเปลี่ยนแปลงเป้าหมายหรือมีความเสี่ยงเกิดขึ้น

ต่อไปคือการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับ product owner เพื่อให้เข้าใจความแตกต่างระหว่าง product owner กับ project manager ได้ชัดเจนขึ้น

 

product owner คืออะไร?

product owner คือคนที่ควบคุมแผนงานและการจัดลำดับความสำคัญของงานในทีม Scrum พวกเขาจะกำหนดว่าขอบเขตในการทำงานคืออะไร และบริหารจัดการมันจนเสร็จสมบูรณ์

การสร้างวิสัยทัศน์ของผลิตภัณฑ์ที่สมบูรณ์ได้นั้น product owner จะต้องพูดคุยกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งในองค์กรและนอกองค์กรเพื่อวางกลยุทธ์ในอุดมคติขึ้นมา ซึ่งจะต้องมีการประชุมกับลูกค้าและรายงานผลต่อผู้บริหาร

product owner มีหน้าที่รับผิดชอบต่อรูปร่างหน้าตาและคุณภาพของผลิตภัณฑ์เวอร์ชัน final ทั้งยังต้องรวบรวมฟีดแบ็กจากลูกค้าและก้าวให้ทันเทรนด์ของตลาดในปัจจุบันอีกด้วย

product owner จะพยายามมองภาพกว้างๆ เพื่อหาวิธีทำให้งานเสร็จอยู่เสมอ พวกเขาต้องเข้าใจเกี่ยวกับตลาดและลูกค้า เพื่อให้เข้าใจ pain point ที่แท้จริงของลูกค้า และสามารถอธิบายเรื่องนี้ให้เข้าใจง่ายๆ ได้

product owner ทำอะไรบ้าง

การเป็น product owner คือการดูแลกระบวนการทุกอย่างตั้งแต่ต้นจนจบ

  • วางเป้าหมาย: ขั้นตอนนี้คือการร่างแผนการว่าอยากให้ผลิตภัณฑ์มีหน้าตาอย่างไร สามารถแก้ไขปัญหาอะไรได้บ้าง และอยากให้ผลลัพธ์ออกมาเป็นอย่างไร
  • ดำเนินงาน: การสร้างผลิตภัณฑ์ขึ้นมานั้น product owner ต้องทำงานร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกองค์กรผ่าน ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์
  • เปิดตัว: ตรวจสอบให้แน่ใจว่านำผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาดอย่างประสบความสำเร็จ
 

Project manager กับ product owner มีสิ่งที่ต้องโฟกัสแตกต่างกันอย่างไร

โปรเจกต์ที่มีความซับซ้อน ประกอบด้วยกลุ่มคนหลากหลายเข้ามาทำงานนั้นจำเป็นต้องมีกลยุทธ์การบริหารงานที่มีประสิทธิภาพ ซึ่ง project manager และ product owner จะร่วมมือกันเพื่อให้มั่นใจว่าโปรเจกต์จะประสบความสำเร็จได้

 

เหตุผลที่ทำให้ project manager มีความจำเป็น

คอยกระตุ้นทีม

ถ้าหากต้องมีการปรับปรุงและอัปเดตงาน project manager จะช่วยด้วยการสร้างพลังบวกให้กับทีมเพื่อให้ทุกคนทำงานจนสำเร็จลุล่วง กระตุ้นให้ทำงานกันเป็นทีม และลดความเครียดจากการทำงาน

รับมือกับอุปสรรคที่ต้องเผชิญ

ในฐานะ project manager คุณต้องเจอกับความท้าทายที่มาจากหลากหลายด้าน การตัดสินใจเพื่อจัดการกับปัญหาคือสิ่งที่ project manager ต้องทำ

project manager ต้องกำหนดว่าปัญหาใดร้ายแรงที่สุด เพื่อที่จะได้รีบแก้ไขและหาข้อสรุป พวกเขาต้องรู้ได้อย่างรวดเร็วว่าสถานการณ์เป็นอย่างไร เพื่อที่จะนำเสนอทางแก้ที่เหมาะสมได้

เพิ่มการมีปฏิสัมพันธ์และเชื่อมโยงระหว่างบริษัทและลูกค้า

บทบาทของ project manager ในการสื่อสารกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียนั้นสำคัญมาก ถ้า project manager รู้ความเสี่ยง, ปัญหา, และระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง โปรเจกต์ก็จะได้รับการดำเนินการอย่างเหมาะสม

 

เหตุผลที่ทำให้ product owner มีความจำเป็น

เพื่อทำให้ผลิตภัณฑ์เสร็จสมบูรณ์ตามความต้องการของลูกค้า

product owner สามารถอธิบายให้ลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเห็นภาพของกระบวนการทำงานที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างชัดเจนได้ ส่งผลให้สามารถเรียงลำดับความสำคัญของงานได้อย่างเหมาะสม ซึ่งช่วยเพิ่มคุณค่าให้กับธุรกิจไปในตัว ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นั้นสำคัญอย่างยิ่งในการทำให้ผลงานผ่านเกณฑ์ที่กำหนดไว้ได้

เพื่อช่วยเหลือและกำหนดวิสัยทัศน์

product owner จะสร้างโรดแม็ปขึ้นมา ซึ่งจะกว้างกว่าที่ project manager ทำ เพื่อควบคุมกระบวนการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ทีมงานสามารถโฟกัสกับงานและไปในทิศทางที่เหมาะสมได้

เพื่อบริหารจัดการ product backlog

เป้าหมายคือการส่งมอบความคืบหน้าของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ซึ่งในระหว่างการประชุมแต่ละ sprint นั้น product owner ควรกำหนดหลักเกณฑ์ต่างๆ สำหรับการบริหารจัดการ backlog เพื่อให้พร้อมต่อการแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการทดสอบผลิตภัณฑ์ได้

สิ่งนี้ทำให้ product owner สามารถเพิ่มหรือลบไอเทมที่อยู่ใน backlog รวมถึงปรับแก้กระบวนการหลังจากได้รับข้อมูลมาจากทีมงาน ก่อนที่จะเริ่ม sprint ต่อไป

 

สรุปทิ้งท้าย

หากถามว่าความแตกต่างระหว่าง product owner และ project manager คืออะไร คำตอบคือ project manager ต้องทำให้ขอบเขตงานของโปรเจกต์, งบประมาณ, เวลา, รวมถึงการตรวจสอบแต่ละขั้นตอนของกระบวนการทำงานนั้นมีความสมดุลกัน

ส่วน product owner มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องของการวางแผนและจัดลำดับความสำคัญของงาน

การรู้ความแตกต่างระหว่าง project manager กับ product owner ช่วยให้คุณสามารถดำเนินโปรเจกต์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งทั้งสองบทบาทนี้มีความสำคัญต่อทีมพัฒนาซอฟต์แวร์เป็นอย่างยิ่ง เพื่อให้ทีมงานทำงานได้ดี และนั่นคือสาเหตุว่าทำไมคุณถึงจำเป็นต้องมีพวกเขาทั้งสอง

ต้องการความช่วยเหลือในการทำโปรเจกต์ดิจิทัลไหม
ผู้เชี่ยวชาญด้าน ดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชัน ของเราพร้อมช่วยคุณ
รับคำปรึกษาฟรี