รับพัฒนาโปรแกรมและออกแบบดิจิทัลโปรดักต์

ทำความเข้าใจตลาดของคุณ เตรียมพร้อมขยายธุรกิจให้เติบโตขึ้น
ด้วยบริการออกแบบ UX/UI ระดับพรีเมียม

รับพัฒนาโปรแกรม โดยวิศวกรซอฟต์แวร์มืออาชีพ

ขั้นตอนหลัก

Workshops

เวิร์กช็อป

กำหนดผู้ใช้ของคุณ ความต้องการของพวกเขา และโซลูชันของคุณ

Information Architecture

สถาปัตยกรรมข้อมูล

จำแนก จัดระเบียบฟีเจอร์ และเนื้อหาเพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้

Rapid Prototyping

การสร้างต้นแบบอย่างรวดเร็ว

ทดสอบแนวคิดของคุณอย่างรวดเร็ว มุ่งเน้นไปที่คุณสมบัติ MVP เหล่านั้น

SEM

ประมาณการ

นักพัฒนาของเราจะตรวจสอบคุณฟีเจอร์, ประมาณการเวลา, และค่าใช้จ่ายของ MVP

170+

โปรเจกต์ที่ส่งมอบ

ทีมผู้เชี่ยวชาญของเราให้บริการและสร้างโซลูชันอันยอดเยี่ยม ไม่ว่าจะเป็นงานเล็กๆ หรือโปรเจกต์ขนาดใหญ่

120+

ลูกค้า

ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญของเรา เราจึงได้กลายเป็นผู้นำของอุตสาหกรรมนี้ และได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าจากหลากหลายสาขาธุรกิจ

25K+

ชั่วโมงการทำงาน

เราได้สั่งสมทักษะและประสบการณ์เพื่อส่งมอบผลงานที่ยอดเยี่ยมให้กับลูกค้าในโปรเจกต์ทุกๆ ขนาด ผ่านการวางแผน, ดำเนินการ, และปรับปรุงผลงานให้ออกมาสมบูรณ์แบบที่สุด

เรารับพัฒนาโปรแกรม

กระบวนการและการส่งมอบ

Workshops

ค้นคว้าและทำเวิร์กช็อป

ดำเนินการวิจัยเพื่อสนับสนุนความต้องการและการตัดสินใจออกแบบ

Define

กำหนดวัตถุประสงค์

กำหนดการส่งมอบที่ชัดเจนโดยยึดหลักการสร้างคุณค่าให้กับลูกค้า

Information Architecture

วางสถาปัตยกรรมข้อมูล

การกำหนด user journey, การวางโครงสร้าง, และการจัดเรียงเนื้อหาสำหรับ UX ที่เหมาะสมที่สุด

Wireframe

สร้าง wireframe

เปลี่ยน lo-fi wireframe ให้เป็นอินเทอร์เฟซที่พร้อมสำหรับการผลิต

Rapid Prototyping

สร้างต้นแบบ

สร้างเดโมของเว็บไซต์และแอปพลิเคชันมือถือแบบ interactive

Design System

เข้าใจแนวทางการออกแบบ

เข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมของเว็บ, Android, และ iOS อย่างถ่องแท้

User Testing

ทดสอบผู้ใช้

ตรวจสอบการออกแบบกับผู้ใช้จริงเพื่อดึง insight เกี่ยวกับประสิทธิภาพออกมาใช้

Back Development

ให้คำแนะนำโดยนักพัฒนา

การออกแบบจะได้รับการตรวจสอบโดยนักพัฒนาเพื่อดูความเป็นไปได้และการส่งมอบที่มีประสิทธิภาพ

กระบวนการคิดเชิงออกแบบของเรา

Research & Observe

ค้นคว้า

ขั้นตอนนี้ประกอบด้วย บทสัมภาษณ์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย, การวิเคราะห์คู่แข่ง, เวิร์กช็อปสำหรับวิเคราะห์งาน, การตรวจสอบ UX/แบบสอบถาม, และแบบสำรวจ

Define

กำหนด

ขั้นตอนนี้ประกอบด้วย การกำหนดขอบเขต, วัตถุประสงค์ของโปรเจกต์, และรายละเอียดงานที่ต้องทำ

Back Development

พัฒนา

ขั้นตอนนี้ประกอบด้วยการทำ customer journey, user flow, แผนผังเว็บไซต์, low fidelity wireframe และต้นแบบ

Development Handover

ส่งมอบ

ขั้นตอนนี้ประกอบด้วย การทดสอบผู้ใช้, รับฟังฟีดแบ็ก, การทำซ้ำ และ high fidelity wireframe

ความซับซ้อนของบริการ = ต้องการเวลาในการค้นคว้า

กำหนด MVP ของคุณ

โปรดักต์ที่ทำงานได้ขั้นต่ำ (MVP) เป็นโปรดักต์ที่มีคุณสมบัติที่มีคุณค่าเพียงพอที่จะตอบสนองลูกค้ากลุ่มแรกและเพื่อให้ข้อเสนอแนะสำหรับการพัฒนาโปรดักต์ในอนาคต

delivery-mvp

การวิเคราะห์คู่แข่ง

เกณฑ์มาตรฐานบริการการแข่งขัน

ก่อนรับพัฒนาโปรแกรม เราทำความเข้าใจคู่แข่งรายอื่นๆ ก่อน เพื่อเปรียบเทียบกับโปรดักต์ของคุณ การวิเคราะห์นี้สามารถช่วยสร้างแนวคิดใหม่ๆ เพื่อผลประโยชน์ในการแข่งขันทางธุรกิจ

อันดับแรก เราต้องกำหนดเกณฑ์การประเมินตามข้อเสนอของคุณและใช้เป็นเกณฑ์เพื่อทำการเปรียบเทียบระหว่างคุณกับคู่แข่งของคุณ

เราจะเปรียบเทียบ 3 คู่แข่งที่ใกล้เคียงในภาคอุตสาหกรรมเดียวกัน

เกณฑ์การประเมินได้แก่:

Planning

โครงสร้าง/ความยากง่ายในการค้นหา

เราสามารถค้นหาเนื้อหาได้อย่างง่ายดาย และทราบว่าเราอยู่ที่ไหนหลังจากเจาะลึกลงไปในหลายๆ หน้าของโปรดักต์

Interaction Design

ความง่ายในการใช้งาน

ระบบนำทางไปยังส่วนต่างๆ ของโซลูชันใช้ง่ายเพียงใด?

Business Requirements

การนำเสนอเนื้อหา

เนื้อหาบอกสิ่งที่เราต้องการ/จำเป็นต้องรู้หรือไม่?

Feature Pioritization

ประสิทธิภาพของฟีเจอร์

ฟีเจอร์ของบริการนั้นทำงานได้ดีเพียงใด?

Visual Design

Visual design

การออกแบบน่าสนใจหรือไม่? เป็นไปตามมาตรฐานปัจจุบันหรือไม่?

Expert Consulting

รีวิวของลูกค้า

ลูกค้าพูดถึงบริการอย่างไร?

competitor-analysis

เวิร์กช็อปสำหรับการวิเคราะห์งาน

กำหนดกลุ่มผู้ใช้งาน วิเคราะห์ความต้องการ และออกแบบโซลูชัน

หลังรับโปรเจกต์พัฒนาโปรแกรมมาแล้ว เราจะจัดเวิร์กช็อปเพื่อค้นหาและกำหนดโปรดักต์ที่มีฟังก์ชันการทำงาน, โซลูชัน, การทำแผนที่บทบาทของผู้ใช้, และความต้องการของพวกเขาช่วยให้เราจัดลำดับความสำคัญของการออกแบบและการพัฒนาได้

วิธีการ

 • โครงสร้าง/ความยากง่ายในการค้นหา – เราสามารถค้นหาเนื้อหาได้อย่างง่ายดาย และทราบหรือไม่ว่าเราอยู่ที่ไหนหลังจากเจาะลึกลงไปในหลายๆ หน้าของโปรดักต์?
 • ความง่ายในการใช้งาน – ระบบนำทางไปยังส่วนต่างๆ ของโซลูชันใช้ง่ายเพียงใด?
 • การนำเสนอเนื้อหา – เนื้อหาบอกสิ่งที่เราต้องการ/จำเป็นต้องรู้หรือไม่?
 • ประสิทธิภาพของฟีเจอร์ – ฟีเจอร์ของบริการนั้นทำงานได้ดีเพียงใด?
 • Visual design – การออกแบบน่าสนใจหรือไม่? เป็นไปตามมาตรฐานปัจจุบันหรือไม่?
 • รีวิวของลูกค้า – ลูกค้าพูดถึงบริการอย่างไร?

ผู้เข้าร่วม

ตัวแทนของผู้เชี่ยวชาญภายในทีมและผู้ใช้ปลายทางที่มาจากภายนอก เช่น

 • ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้บริหาร
 • ฝ่ายการตลาดและฝ่ายขาย
 • ทีมออกแบบและพัฒนา

สิ่งที่ส่งมอบ

 • วันเวิร์กชอปที่นำโดยนักออกแบบของ Seven Peaks Software
 • เอกสารการวิเคราะห์งานโดยสรุปผู้ใช้, สิ่งที่พวกเขาต้องการ, และแนวทางแก้ไข
 • แผนผังเว็บไซต์เริ่มต้น
task-analysis-workshop

ออกแบบสถาปัตยกรรมข้อมูล

จัดระเบียบและวางโครงสร้างเนื้อหาอย่างมีประสิทธิภาพ

การวางแผนที่เหมาะสมจะป้องกันผลงานประสิทธิภาพต่ำได้! ก่อนสร้างวิชวลใดๆ จำเป็นต้องกำหนดโครงสร้างและโฟลว์การโต้ตอบของบริการดิจิทัลนั้นๆ ก่อน

 • การจัดกลุ่มเนื้อหาและคุณลักษณะที่คล้ายคลึงกันทำให้ผลิตภัณฑ์เข้าถึงได้ง่ายขึ้น เป็นมิตรกับผู้ใช้ และมีประสิทธิภาพในการใช้งาน
 • เราสร้างแผนผังเว็บไซต์เพื่อสื่อสารว่าผู้ใช้จะไปยังส่วนต่างๆ ของผลิตภัณฑ์อย่างไรและแสดงภาพลำดับชั้นของหน้าจอ
 • การกำหนดขั้นตอนที่ผู้ใช้ดำเนินการเมื่อโต้ตอบกับผลิตภัณฑ์ช่วยให้เรารู้ว่าหน้าจอและข้อกำหนดทางเทคนิคต่างๆ ควรเป็นอย่างไรได้ตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นโปรเจกต์
 • เราจัดระเบียบ user flow ให้ตรงกับ mental model ของพวกเขา (ซึ่งเป็นสิ่งที่พวกเขาคาดหวังว่าบริการดิจิทัลจะทำได้)
information-architecture

Wireframe และต้นแบบ

ทดสอบแนวคิดของคุณอย่างรวดเร็ว มุ่งเน้นไปที่ฟีเจอร์เหล่านั้นของ MVP 

เราพัฒนาแนวคิดให้จับต้องได้จริงอย่างรวดเร็วด้วยการทำต้นแบบและ wireframe ซึ่งแนวคิดแรกเริ่มจะได้รับการทดสอบเพื่อรับฟีดแบ็กได้

 • การใช้แผนผังเว็บไซต์ที่สร้างขึ้นระหว่างเวิร์กช็อป
 • Low fidelity wireframes ที่สร้างขึ้นโดยใช้หลักมาตรฐานของอุตสาหกรรมและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด
 • ทำให้แนวคิดเป็นจริงอย่างรวดเร็วด้วยต้นแบบจาก Invision ที่คลิกได้
 • รวบรวมฟีดแบ็กเบื้องต้นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและผู้ใช้ภายในทีม
 • ทำการออกแบบซ้ำอย่างรวดเร็วโดยยังไม่ต้องคำนึงถึง branded visual มากนัก

เรายินดีที่จะได้คุยกับคุณ ติดต่อเรา แล้วทีมงานของเราจะติดต่อกลับภายใน 24 ชั่วโมง

ผลงานของเรา

เราทำงานร่วมกับโปรเจกต์ต่างๆ มากมายด้วยการช่วยลูกค้าทั้งในเอเชียและทั่วโลกในการพัฒนาโปรเจกต์ digital transformation ของพวกเขา

การออกแบบแอปฯ เพื่อสอนให้เด็กๆ เรียนรู้การเขียนโค้ด

การออกแบบแอปฯ เพื่อสอนให้เด็กๆ เรียนรู้การเขียนโค้ด

27 ก.ค. 2023, 9:26:07 1 min read
ช่วยชีวิตผู้คนด้วยการใช้ IoT และการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Agile

ช่วยชีวิตผู้คนด้วยการใช้ IoT และการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Agile

25 ก.ค. 2023, 14:07:37 1 min read
Sekal - สร้างอินเทอร์เฟซเว็บไซต์ที่ช่วยลดอัตราความผิดพลาด

Sekal - สร้างอินเทอร์เฟซเว็บไซต์ที่ช่วยลดอัตราความผิดพลาด

25 ก.ค. 2023, 14:00:10 1 min read
ออกแบบแอปฯ ที่ใช้งานง่ายเพื่อตอบโจทย์คนที่มีอาการแพ้ง่าย

ออกแบบแอปฯ ที่ใช้งานง่ายเพื่อตอบโจทย์คนที่มีอาการแพ้ง่าย

25 ก.ค. 2023, 13:59:24 1 min read

บทความ

บทความเกี่ยวกับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ที่จัดทำโดย Seven Peaks Software เน้นการแบ่งปันความรู้, insight, รวมถึงแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมในการพัฒนาซอฟต์แวร์และการออกแบบ UX/UI ซึ่งบทความเหล่านี้เขียนโดยทีมงานของเราเองที่มาจากหลากหลายสายงาน เช่น software developer, ดีไซเนอร์, นักการตลาดดิจิทัล, และอีกมากมาย

เพิ่มศักยภาพในการพัฒนา backend ด้วย Node.JS

เพิ่มศักยภาพในการพัฒนา backend ด้วย Node.JS

18 ก.ย. 2023, 10:31:26 6 min read
ผมสนุกกับงาน QA เพราะเจอสิ่งที่ใช่สำหรับตัวเอง
QA

ผมสนุกกับงาน QA เพราะเจอสิ่งที่ใช่สำหรับตัวเอง

15 ก.ย. 2023, 16:13:54 3 min read
ทำไมเฟรมเวิร์กที่ดีจึงก่อให้เกิดแอปฯ ที่มีประสิทธิภาพ

ทำไมเฟรมเวิร์กที่ดีจึงก่อให้เกิดแอปฯ ที่มีประสิทธิภาพ

15 ก.ย. 2023, 14:06:37 1 min read

เรารับพัฒนาโปรแกรม และปรับปรุง UX/UI ของผลิตภัณฑ์ของคุณ

ทำความเข้าใจผู้ใช้งานของคุณอย่างถี่ถ้วน เพื่อสร้างธุรกิจที่ประสบความสำเร็จ ด้วยการออกแบบที่เน้นลูกค้าเป็นศูนย์กลาง