ออกแบบระบบแจ้งเตือนอัจฉริยะ เพื่อให้ผู้ใช้รู้ขีดจำกัดในการดื่มแอลกอฮอล์

ออกแบบและพัฒนาแอปพลิเคชันอัจฉริยะสำหรับระบบ iOS และ Android เพื่อช่วยลดการดื่มแอลกอฮอล์และรู้ปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือด พร้อมบันทึกรายละเอียดต่างๆ ได้อีกมากมาย

อุตสาหกรรม:
Health-tech

แพลตฟอร์ม:
iOS และ Android

รูปแบบการทำงาน: วางแผนงานออกแบบ UX/UI และพัฒนาแอปฯ

Lykkepromille

ออกแบบและพัฒนา

ให้บริการพัฒนาแอปพลิเคชัน ด้วยการทำงานแบบรีโมต

LYKKEPROMILLE MOBILE APPLICATION
LYKKEPROMILLE MOBILE APPLICATION

ติดตามการดื่มแอลกอฮอล์ด้วยตัวเองได้แล้ว! แอปฯ เราคำนวณปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดจากเพศ ความสูง และน้ำหนัก คุณสามารถระบุประเภทของเครื่องดื่ม เพื่อใช้ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ได้

โค้ดสีที่ชัดเจนจะปรากฏบนแอปฯ เมื่อมีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดสูงเกินไป จากนั้นตัวนับเวลาถอยหลังจะแจ้งเตือนให้ผู้ใช้รู้ว่าจะสามารถดื่มแก้วต่อไปได้อีกเมื่อไร

เกี่ยวกับ Lykkepromille
นักเรียนในประเทศนอร์เวย์เป็นผู้ผลักดันแอปพลิเคชันมือถือที่จะช่วยป้องกันการบริโภคแอลกอฮอล์เกินขีดจำกัด โดยผู้ใช้สามารถบันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับการบริโภคแอลกอฮอล์ เพื่อใช้แจ้งเตือนและตระหนักถึงขีดจำกัดในการดื่มแอลกอฮอล์

อุตสาหกรรม: Health-tech
โปรเจกต์: แอปพลิเคชันมือถือ
ลูกค้า: Lykkepromille
รูปแบบการทำงาน: วางแผนงานออกแบบ UX/UI และพัฒนาแอปฯ

เปิดแอปของคุณด้วยความสำเร็จ

LYKKEPROMILLE

ออกแบบและพัฒนา

ให้บริการพัฒนาแอปพลิเคชัน ด้วยการทำงานแบบรีโมต

LYKKEPROMILLE MOBILE APPLICATION
LYKKEPROMILLE MOBILE APPLICATION

ติดตามการดื่มแอลกอฮอล์ด้วยตัวเองได้แล้ว! แอปฯ เราคำนวณปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดจากเพศ ความสูง และน้ำหนัก คุณสามารถระบุประเภทของเครื่องดื่ม เพื่อใช้ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ได้

โค้ดสีที่ชัดเจนจะปรากฏบนแอปฯ เมื่อมีปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดสูงเกินไป จากนั้นตัวนับเวลาถอยหลังจะแจ้งเตือนให้ผู้ใช้รู้ว่าจะสามารถดื่มแก้วต่อไปได้อีกเมื่อไร


Seven Peaks Software horizontal logo

Apphuset, our project partner, was hired with Seven Peaks Software to design and develop the Android & iOS applications for Lykkepromille – where users could log their alcohol consumption details to get alerts and gain awareness of their blood alcohol levels.

รับนักพัฒนาซอฟต์แวร์และนักออกแบบอาวุโสตามความต้องการของคุณ

ส่งข้อกำหนดโครงการ