บทความและข่าวสาร | Seven Peaks Insights

ตัวชี้วัดที่ซ่อนอยู่อาจทำลายโปรดักต์ของคุณ (และวิธีควบคุมสิ่งเหล่านี้อย่างเชี่ยวชาญ)

Hidden metrics killing your product by Seven Peaks Software

การวิเคราะห์ประสิทธิภาพโปรดักต์ของคุณเป็นมากกว่าแค่การนับจำนวนผู้ใช้ โดยครอบคลุมการทำความเข้าใจตัวชี้วัดการมีส่วนร่วมของผู้ใช้ เช่น active rate, retention และ trial conversions ซึ่งการตระหนักถึง Life Time Value (LTV) ของผู้บริโภคที่มีส่วนร่วมกับโปรดักต์ของคุณถือเป็นสิ่งสำคัญในการทำให้ CFO ของคุณพึงพอใจและช่วยให้ธุรกิจสามารถเติบโตได้อย่างแข็งแกร่ง

การตัดสินใจที่อ้างอิงจากข้อมูล

บ่อยครั้งที่โรดแม็ปการพัฒนาโปรดักต์ได้รับอิทธิพลและการตัดสินใจมาจากผู้บริหารระดับสูง เช่น CEO และ COO หรือขึ้นอยู่กับสมมติฐานเชิงคาดเดา ทั้งที่จริงๆ แล้วควรที่จะได้รับแรงผลักดันมาจากข้อเท็จจริงและข้อมูลเชิงวิเคราะห์ ซึ่งการวิเคราะห์โปรดักต์ที่มีคุณภาพจะช่วยให้เจ้าของโปรดักต์สามารถตัดสินใจโดยใช้ข้อมูลซึ่งสอดคล้องกับผู้บริหารระดับสูงได้ ด้วยการพิสูจน์ผลกระทบทางธุรกิจในทิศทางต่างๆ ด้วยหลักฐานเชิงปริมาณที่ได้มาจากการวิเคราะห์

Driving decisions with data by Seven Peaks Software

ความพึงพอใจของลูกค้าเป็นสิ่งสำคัญที่สุด

แม้ว่าจะมีกลยุทธ์ทางการตลาดที่ออกแบบมาเป็นอย่างดี แต่นั่นก็อาจไม่เพียงพอหากโปรดักต์ของคุณไม่เป็นไปตามความคาดหวังของผู้ใช้ ซึ่งอาจทำให้ลูกค้าไม่พอใจและเลิกใช้งานไปในที่สุด และการเกิดขึ้นมาของแพลตฟอร์มที่เน้นการรีวิวเป็นหลักช่วยให้ผู้ใช้ โดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ สามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับประสบการณ์ของตน ก็อาจเป็นช่องทางที่จะช่วยสร้างหรือทำลายชื่อเสียงของโปรดักต์คุณได้ ดังนั้น การมีกลยุทธ์การวิเคราะห์โปรดักต์ที่แข็งแกร่งจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเข้าใจและปรับปรุง customer journey ในทันที เพื่อให้มั่นใจได้ว่าลูกค้าจะพึงพอใจและอยากกลับมาใช้โปรดักต์ของคุณต่อไปเรื่อยๆ

สิ่งที่คาดหวังจากการวิเคราะห์โปรดักต์?

การวิเคราะห์โปรดักต์ที่มีประสิทธิภาพควรให้ insight ที่รวดเร็วและมีคุณค่า โดยช่วยให้ทีมสามารถแยกแยะระหว่างองค์ประกอบที่ใช้ได้ผลและไม่ได้ผล ซึ่งจะช่วยอำนวยความสะดวกในการจัดลำดับความสำคัญของฟีเจอร์และการปรับปรุงสิ่งต่างๆ ได้ดีกว่าเดิม นอกจากนี้ ยังควรปลูกฝังสภาพแวดล้อมที่ทุกฝ่ายสามารถให้การสนับสนุนระหว่างกันได้ ซึ่งทีมสามารถดำเนินงานได้โดยปราศจากอุปสรรคที่เกี่ยวข้องกับข้อมูล พร้อมทั้งช่วยให้การสำรวจผลกระทบของฟีเจอร์ใหม่และพฤติกรรมผู้ใช้ราบรื่นมากยิ่งขึ้น

การควบคุม "อะฮ่า โมเมนต์"

โปรดักต์ที่ประสบความสำเร็จมักมีช่วงเวลาแห่งการตระหนักรู้ถึงอะไรบางอย่าง ซึ่งมักเรียกว่า "อะฮ่า โมเมนต์" เช่น การลงนามในเอกสารอย่างรวดเร็วบน Docusign หรือการเริ่มต้นบทสนทนาใหม่บน Rakuten Viber การตระหนักรู้และมุ่งมั่นเพื่อช่วงเวลาเหล่านี้ถือเป็นสิ่งสำคัญในการยกระดับความพึงพอใจและการมีส่วนร่วมของผู้ใช้

Utilizing business intelligence and marketing analytics tools

นวัตกรรมและความได้เปรียบในการแข่งขัน

ในยุคที่โปรดักต์ได้รับการตรวจสอบและจัดอันดับอย่างต่อเนื่องบนแพลตฟอร์มต่างๆ การก้าวนำหน้าคู่แข่งก็ถือเป็นสิ่งสำคัญมาก ด้วยการใช้เครื่องมือ Business Intelligence (BI) และการวิเคราะห์การตลาดสามารถเร่งให้เกิดการเข้าถึง insghit ต่างๆ ที่ซ่อนอยู่ในข้อมูลจำนวนมหาศาลได้ แต่ก็อาจไม่ได้ให้การวิเคราะห์ที่ลึกพอสำหรับการตัดสินใจสำคัญๆ เกี่ยวกับโปรดักต์

การเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องมือวิเคราะห์

การเลือกโซลูชันการวิเคราะห์โปรดักต์ที่ลดการพึ่งพาทีมข้อมูลให้เหลือน้อยที่สุดในขณะที่ให้ความสะดวกในการใช้งานถือเป็นสิ่งสำคัญ โซลูชัน เช่น Mixpanel สามารถรวมเข้ากับ stack ข้อมูลของคุณได้อย่างราบรื่น โดยนำเสนออินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่ายซึ่งช่วยลดภาระงานของทีมวิเคราะห์และเร่งการสร้าง insight

ซึ่งการศึกษาผลกระทบทางเศรษฐกิจโดยรวมของ Forrester ที่มี Mixpanel เป็นผู้สนับสนุนหลักในปี 2018 เผยให้เห็นถึงผลประโยชน์และต้นทุนที่คำนวณได้ในช่วงสามปีว่า:

  • ROI เพิ่มขึ้น 298% หลังจากการปรับปรุง LTV ของลูกค้า
  • ประหยัดต้นทุนในการทำงานได้ถึง 465,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ ด้วยการบริการตนเอง
  • เงิน 1.1 ล้านเหรียญสหรัฐเป็นงบลงทุนขั้นต่ำขององค์กรที่ต้องการใช้โซลูชันการวิเคราะห์ข้อมูลภายในองค์กร

รายงานสถานะของการวิเคราะห์โปรดักต์ในปี 2020 แสดงให้เห็นว่าหากคุณใช้แพลตฟอร์มการวิเคราะห์โปรดักต์โดยเฉพาะ KPI ของคุณก็จะมี

  • conversion rate เพิ่มขึ้น 31% 
  • user engagement เพิ่มขึ้น 32% 
  • user retention เพิ่มขึ้น 30% 

การวางกลยุทธ์เพื่อความสำเร็จ

เครื่องมือและกลยุทธ์ที่หลากหลาย ครอบคลุมตั้งแต่การวิเคราะห์ตามรุ่นและการประเมินผลกระทบ ไปจนถึง user flow และ retention สามารถให้ข้อเท็จจริงที่ชัดเจนโดยไม่ต้องคาดเดา และยังช่วยเปิดเผยเส้นทางต่างๆ ที่สามารถทำเพื่อปรับปรุงการโต้ตอบของผู้ใช้, ส่งเสริมความภักดีของลูกค้า, และปรับปรุงประสบการณ์ผู้ใช้โดยรวมให้ดียิ่งขึ้นได้

Driving user engagements with Seven Peaks Software

กระตุ้นให้ผู้ใช้เข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น

การรวบรวม insight จากการวิเคราะห์โปรดักต์ไม่ใช่จุดสิ้นสุด แต่เป็นการใช้ประโยชน์จากข้อมูลเชิงลึกเพื่อปรับปรุงการมีส่วนร่วมและประสบการณ์ของผู้ใช้ การระบุส่วนที่จำเป็นต้องปรับปรุงหรือเพิ่มการมีส่วนร่วมช่วยให้แคมเปญเชิงกลยุทธ์สามารถเพิ่ม retention และกระตุ้นให้เกิด conversion ที่มากขึ้นได้

การวิเคราะห์ที่คุ้มค่าเงิน

แนวทางการวิเคราะห์ที่รอบคอบเกี่ยวข้องกับการพิจารณาโซลูชันที่คุ้มต้นทุนซึ่งให้ ROI จำนวนมาก รวมถึงรูปแบบการชำระเงินก็ควรสอดคล้องกับการเติบโตและความสำเร็จของธุรกิจ เพื่อให้มั่นใจว่าบริษัทต่างๆ จะสามารถดึงมูลค่าสูงสุดจากการลงทุนในเครื่องมือวิเคราะห์ของตนได้

หากคุณต้องการความช่วยเหลือในการนำบริษัทของคุณออกจากท่าเรือและมุ่งหน้าไปในทิศทางที่ถูกต้อง ทีมงาน Seven Peaks พร้อมที่จะแนะนำการเดินทางของคุณ ค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโซลูชันด้านข้อมูลและการวิเคราะห์โดยผู้เชี่ยวชาญของเราได้ที่นี่

damien

Damien Velly,
VP of Data and Analytics ที่  Seven Peaks

เขาเป็นนักคิดค้นที่วางกลยุทธ์ได้เป็นอย่างดี และเป็นผู้นำทีมพัฒนาดิจิทัลโปรดักต์ เขามีประสบการณ์ในการทำงานที่เกี่ยวเนื่องทั้งเรื่องธุรกิจ, เทคโนโลยี, และดีไซน์ มานานกว่า 8 ปี ด้วยความเชี่ยวชาญด้านการวิเคราะห์ข้อมูลทำให้ Damien ได้พัฒนาโปรดักต์และบริการมาแล้วกว่า 20 รายการ พร้อมด้วยผลกำไรรวมกันมากกว่า 15 ล้านเหรียญสหรัฐ


Got a project in mind?
Let us help build the technologies around your needs.
Contact us