บทความและข่าวสาร | Seven Peaks Insights

Digital Transformation ทำให้พนักงานพึงพอใจและประสบความสำเร็จ

กระแสของเทคโนโลยีดิจิทัลที่มาแรงทำให้องค์กรมากมายต้องปรับตัวตามเพื่อวางกลยุทธ์ digital transformation เพื่อให้สามารถแข่งขันในตลาดได้ อย่างไรก็ตาม การเปลี่ยนมาใช้แนวทางการทำงานที่ทันสมัยก็เป็นเรื่องที่ท้าทายไม่ใช่น้อยและอาจส่งผลกระทบต่อความพึงพอใจรวมถึงความสำเร็จของพนักงานในบริษัทได้

“องค์ประกอบสำคัญที่สุดในการทำ digital transformation คือการเปลี่ยน mindset ของพนักงาน” 

กล่าวโดยคุณปาจรีย์ แสงคำ Head of Digitization ของบริษัท โอสถสภา จำกัด (มหาชน) 

บทความนี้จะแสดงถึง insight ของคุณปาจรีย์และข้อเสนอแนะในการทำ digital transformation ในองค์กรของคุณให้ประสบความสำเร็จ

AdobeStock_269731799-1536x1024

ทำความเข้าใจมุมมองของพนักงานเกี่ยวกับ digital transformation

ธุรกิจทุกขนาดนั้นมีเป้าหมายเดียวกันในการทำ digital transformation แต่การนำไปใช้จริงมักจะเป็นเรื่องซับซ้อนและท้าทาย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนของพนักงาน การทำความเข้าใจว่าอะไรคือปัจจัยสำคัญที่ทำให้พนักงานมีความพึงพอใจและทำการเปลี่ยนแปลงอย่างราบรื่นนั้นจำเป็นต้องพิจารณาถึงองค์ประกอบทั้งหมดที่เกี่ยวข้อง องค์ประกอบสำคัญต่อไปนี้คือสิ่งที่ส่งผลกระทบต่อพนักงานในช่วงที่กำลังดำเนินการทำ digital transformation

  1. วัฒนธรรมองค์กรเดิมที่เป็นอยู่อาจดูเหมือนเป็นสัญญาจ้างระหว่างบริษัทกับพนักงาน เมื่อองค์กรประกาศว่ามีแผนจะทำ digital transformation แต่พนักงานเชื่อว่าระบบที่ใช้อยู่ก็ดีอยู่แล้ว พวกเขาอาจสงสัยว่าทำไมจึงจำเป็นต้องเปลี่ยน
  2. โปรดักต์และบริการที่เป็นที่รู้จักอยู่แล้วอาจทำกำไรได้ดีพอ พนักงานที่ลงทุนลงแรงไปมากมายในการพัฒนาโปรดักต์เก่าของบริษัทอาจต่อต้านแนวทางดิจิทัล ที่นำไปสู่ทั้งแรงสนับสนุนและคัดค้านปะปนกันไป
  3. พนักงานบางคนอาจยังไม่เข้าใจวิสัยทัศน์และประโยชน์ของการทำ digital transformation ทั้งต่อตนเองและต่อองค์กร นี่คือเรื่องจริงที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะกับพนักงานคนเก่าๆ ที่อาจรู้สึกว่าการปรับตัวให้ทันเทคโนโลยีเป็นเรื่องท้าทาย

AdobeStock_250307662-1536x864

มอบอำนาจตัดสินใจให้พนักงานในการปลุกปั้นกลยุทธ์ digital transformation ในองค์กรให้สำเร็จ

การนำ digital transformation มาปรับใช้นั้น องค์กรจะต้องแก้ไขปัญหาทั้งในเรื่องที่พนักงานเข้าใจหลักการนี้ผิดไปและต่อต้าน กลยุทธ์ต่อไปนี้อาจช่วยให้คุณสามารถเปลี่ยนทัศนคติและทำให้กระบวนการต่างๆ ราบรื่นขึ้น

  1. ค่อยๆ อธิบายความเปลี่ยนแปลงให้พนักงานเข้าใจไปทีละเรื่อง เพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขาเข้าใจวัตถุประสงค์ของการทำ digital transformation จริงๆ ซึ่งช่วยกระตุ้นให้พวกเขาเกิดทีมเวิร์กและมีความตื่นเต้นที่จะเรียนรู้รวมถึงปรับตัวรับความเปลี่ยนแปลง
  2. ทั้งในระดับบุคคลและระดับองค์กร ซึ่งจะช่วยเปลี่ยนจากทัศนคติในแง่ลบให้กลายเป็นบวกได้ และกระตุ้นให้พนักงานอยากพัฒนาทักษะใหม่ๆ ด้วย
  3. สร้างสิ่งแวดล้อมในการทำงานที่เอื้อต่อการร่วมมือกันด้วยการจ้างทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญ สามารถแบ่งปันความรู้และให้คำแนะนำแก่เพื่อร่วมงานได้ แนวทางนี้ช่วยให้พนักงานคนอื่นที่ขาดความเชี่ยวชาญสามารถปรับตัวได้เร็วขึ้น
  4. สื่อสารให้ชัดเจนว่าความคาดหวังขององค์กรต่อพนักงานนั้นเป็นอย่างไร ในช่วงที่กำลังทำ digital transformation เสนอการฝึกอบรมการใช้เครื่องมือและเทคโนโลยีใหม่ๆ ซึ่งจะช่วยให้พวกเขาลดความกดดันและความกังวลลงที่จะต้องเผชิญกับความเปลี่ยนแปลง
  5. กระตุ้นให้พนักงานฝึกทำงานในแนวทางใหม่ๆ เป็นเวลา 21 วันเพื่อสร้างความคุ้นเคยและชำนาญ ซึ่งจะช่วยให้องค์กรมีภาพรวมของการเปลี่ยนแปลงที่ดี
  6. กำหนดผู้นำการเปลี่ยนแปลงในแต่ละทีม ซึ่งเป็นคนที่มีความต้องการและมุ่งมั่นที่จะนำเพื่อนร่วมงานในการทำ digital transformation การกระตุ้นและสนับสนุนกันและกันคือสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในการเอาชนะแรงต่อต้าน
  7. ชื่นชมและให้รางวัลแก่พนักงานคนที่สามารถปรับตัวสู่ digital transformation ได้ การแสดงความชื่นชมต่อสาธารณะว่าพวกเขามีความพยายามมากแค่ไหนนั้นช่วยให้ทั้งคนคนนั้นและเพื่อนร่วมทีมพยายามพัฒนาและท้าทายความสามารถของตนเองต่อไป

AdobeStock_477613000-1536x672

เริ่มทำ digital transformation กับที่ปรึกษาด้านดิจิทัลชั้นนำในประเทศไทย

การเปลี่ยนแปลงอย่างประสบความสำเร็จนั้นขึ้นอยู่กับความเข้าใจถึงมุมมองของพนักงานที่มีต่อ digital transformation หากคุณใช้เวลาทำความเข้าใจพนักงานและมองหาวิธีแก้ไขที่เหมาะสม คุณก็จะสามารถสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่มีความร่วมมือและสนับสนุนกันและกันได้

ด้วยประสบการณ์มากกว่า 15 ปีของ Seven Peaks เราจึงพร้อมที่จะช่วยเหลือคุณในการปรับเปลี่ยนองค์กรเพื่อรองรับ digital transformation บริการของเรามีทั้งการวางกลยุทธ์ดิจิทัลโปรดักต์, การวิจัยผู้ใช้  (UX research), การออกแบบ UX/UI, การพัฒนาแอปฯ มือถือ, การพัฒนาเว็บไซต์และปรับปรุงให้ทันสมัย, รวมถึงความเชี่ยวชาญในการทำการตลาดออนไลน์ ปรึกษาทีมงานของเราได้แล้ววันนี้ เพื่อเริ่มต้นเส้นทาง digital transformation ของคุณ


เริ่มหาผู้เชี่ยวชาญในการทำ digital transformation มาร่วมทีม
ต้องการคำแนะนำเกี่ยวกับรูปแบบของบริการที่คุณอยากใช้ไหม
ติดต่อเรา