บทความและข่าวสาร | Seven Peaks Insights

Digital Solution ที่ให้ความสำคัญกับผู้ใช้มาเป็นอันดับแรกของ Seven Peaks

SP_Digital Economy 23-24-01 (hero banner)-min

(เนื้อหาในบทความนี้แปลและเรียบเรียงใหม่จากวารสาร EuroCham’s Digital Economy Whitebook 2023-2024)

Seven Peaks ก่อตั้งขึ้นในกรุงเทพฯ เมื่อปี 2014 โดยเจ้าของชาวนอร์เวย์ เราเป็นที่ปรึกษาด้าน digital transformation ที่มุ่งเน้นการช่วยเหลือธุรกิจให้เติบโตขึ้นในยุคดิจิทัล ทีมงานผู้เชี่ยวชาญกว่า 225 คนของเรามีความรู้ความสามารถที่ครอบคลุมทุกขั้นตอนของ product life cycle ทำให้ดิจิทัลโซลูชันของเราสามารถส่งเสริมให้ลูกค้ามีศักยภาพที่ดีและเติบโตได้อย่างก้าวกระโดด 

ปรัชญาการทำงานของ Seven Peaks คือการคอยให้คำแนะนำในการทำ digital transformation พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือในการสร้างดิจิทัลโปรดักต์ที่เพิ่มการรับรู้และผลกำไรของแบรนด์

องค์กรดิจิทัลเต็มตัว 

ด้วยความเป็นองค์กรดิจิทัลเต็มตัว ทำให้ Seven Peaks สามารถวางกลยุทธ์ digital transformation ที่มั่นคงและพร้อมสำหรับการเติบโต กลยุทธ์ของเรามีเป้าหมายในการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นด้วยระบบไอที การสร้างระบบอัตโนมัติให้กับ task ต่างๆ และปรับเวิร์กโฟลว์ให้มีความซับซ้อนน้อยลง ส่งผลให้สามารถยกระดับการทำงานทั้งของเราเองและของลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยมีทั้งการใช้เทคโนโลยีอย่าง generative AI, การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย big data, คลาวด์คอมพิวติง, 5G, และ RBA 

แนวทางการวางระบบดิจิทัลของเรากลายเป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้เราสามารถทำงานร่วมกับลูกค้าจากหลายประเทศทั่วทั้งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และยุโรปได้ราบรื่น ทั้งในรูปแบบการทำงานร่วมกันโดยตรง และผ่านทางบริษัทพาร์ตเนอร์อย่าง Apphuset ในนอร์เวย์ นอกจากนี้การได้ร่วมงานกับพาร์ตเนอร์ด้านเทคโนโลยีระดับโลกอย่าง Amazon Web Services, Microsoft, Stripe, และ Mixpanel ยังทำให้ Seven Peaks นำหน้าคู่แข่งและมีประสิทธิภาพการทำงานที่ดีขึ้นอีกด้วย

การเป็นที่ปรึกษาให้กับองค์กรต่างๆ

การผลักดันให้องค์กรเติบโต

SP_Digital Economy 23-24-02-min

แนวทางการพัฒนาโปรดักต์แบบองค์รวมของ Seven Peaks ประกอบด้วยสี่อย่างในสัดส่วนที่เท่ากัน ได้แก่ คุณค่าทางธุรกิจที่จับต้องได้, ยึดผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง, เลือก best practice ทางเทคนิคมาปรับใช้, และตัดสินใจด้วยข้อมูลที่ผ่านการวิเคราะห์มาเป็นอย่างดี 

บริษัทของเราให้ความสำคัญกับการส่งมอบคุณค่าทางธุรกิจมาเป็นอันดับแรกด้วยการปรับกลยุทธ์ให้สอดคล้องกับเป้าหมายและอุปสรรคทางธุรกิจของลูกค้า การวิจัยผู้ใช้อย่างเข้มข้นและหลักการออกแบบที่ยึดผู้ใช้เป็นศูนย์กลางทำให้เราสามารถสร้างประสบการณ์ที่ดีแก่ผู้ใช้และตรงใจพวกเขาได้ ด้วยเหตุนี้เราจึงเน้นการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำมาตัดสินใจ ปรับปรุงประสบการณ์ของผู้ใช้ และปรับปรุงดิจิทัลโปรดักต์ของลูกค้าให้ดียิ่งขึ้น

ปรัชญาในการทำงานกับลูกค้า

บริหารจัดการโปรดักต์ ไม่ใช่โปรเจกต์

Seven Peaks ยึดปรัชญา “เน้นโปรดักต์ ไม่ใช่โปรเจกต์” ซึ่งสนับสนุนแนวคิดในการวางแผนระยะยาวเพื่อพัฒนาและบริหารจัดการโปรดักต์อย่างมีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง บริษัทของเราจึงให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือลูกค้า บำรุงรักษา และปรับปรุงระบบอย่างต่อเนื่องตลอดทั้ง product life cycle 

การแสดงความเป็นเจ้าของงาน การรับผิดชอบต่องาน และการยึดผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง ทำให้ทีมงานสามารถทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายและส่งมอบคุณค่าได้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้ Seven Peaks ยังช่วยลูกค้าในการปรับเปลี่ยนกระบวนการทำงาน โดยการนำตัวชี้วัดต่างๆ ที่เน้นเรื่องของคุณค่าและผลกระทบของโปรดักต์มาใช้ ทำให้การบริหารจัดการโปรดักต์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

มากกว่าแค่ความพึงพอใจของลูกค้า

Seven Peaks ค้นหากลยุทธ์ที่เหมาะสมที่สุดมาใช้เพื่อเติมเต็มความต้องการของลูกค้า เน้นไปที่การสร้างสิ่งที่พวกเขาอยากได้จริงๆ การสนทนาแบบเจาะลึกทำให้เราเข้าใจวัตถุประสงค์ รวมถึงอุปสรรคของพวกเขา และทำให้เราสามารถสร้างโซลูชันที่ช่วยตอบสนองความต้องการที่แท้จริงของพวกเขาได้ 

การวิจัยอย่างเข้มข้น การวิเคราะห์ตลาด และการเก็บ insight จากผู้ใช้ ทำให้เรามีข้อมูลพื้นฐานที่แข็งแกร่งในการแสวงหาโอกาส และเสนอแนะแนวทางการตัดสินใจอย่างมีชั้นเชิง การได้ร่วมกันทำเวิร์กช็อป สร้างโปรโตไทป์ และทำการทดสอบผู้ใช้ ทำให้ Seven Peaks มั่นใจว่าโปรดักต์เวอร์ชันไฟนอลนั้นสอดคล้องกับเป้าหมายระยะยาวของลูกค้า ลดความเสี่ยง ส่งมอบผลลัพธ์อันพึงประสงต์ และตอบโจทย์ความต้องการของผู้ใช้ 

การยึดผู้ใช้เป็นศูนย์กลางSP_Digital Economy 23-24-03-min

Morphosis

ในปี 2022 Seven Peaks ได้ผนึกกำลังกับ Morphosis บริษัทออกแบบที่ตั้งอยู่ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้แต่มีเจ้าของเป็นชาวยุโรป เพื่อเสริมความแข็งแกร่งในการให้บริการด้านการออกแบบและที่ปรึกษาในการพัฒนาโปรดักต์ Morphosis มีความเชี่ยวชาญด้าน UX research, design thinking, และออกแบบ UX/UI ซึ่งช่วยให้สามารถสร้างโปรดักต์ที่ตรงใจผู้ใช้ได้

สำหรับ Morphosis แล้ว การทำความเข้าใจฐานผู้ใช้อย่างถ่องแท้นั้นสอดคล้องกับความสำเร็จในการทำโปรเจกต์ digital transformation ในขั้นตอน discovery บริษัทจะทำวิจัยทั้งในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เน้นเรื่องของพฤติกรรม ความต้องการ และ pain point ของผู้ใช้ จากนั้นจึงนำไปสังเคราะห์เพื่อใช้ในการตัดสินใจและแก้ไขโปรดักต์ ในช่วงของการออกแบบ UX/UI นั้น Morphosis จะใช้ข้อมูลที่ได้มาเพื่อสร้างโปรดักต์ที่เข้าใจง่าย สร้างประสบการณ์ที่ดีให้กับผู้ใช้ ซึ่งช่วยเพิ่ม engagement และทำให้โปรดักต์เติบโตได้ในระยะยาว

ช่วยลูกค้าในการสร้างอนาคตที่ยั่งยืน

เป้าหมายส่วนหนึ่งในการ digital transformation ของ Seven Peaks คือการลดปริมาณคาร์บอนในชั้นบรรยากาศทั้งจากพวกเราเองและจากลูกค้าด้วยการปรับปรุงบริการดิจิทัล เพิ่มประสิทธิภาพ และเป็นพาร์ตเนอร์กับบริษัทอย่าง Microsoft และใช้ Emissions Impact Dashboard ของพวกเขาเพื่อคำนวณและลดการใช้พลังงานลง นอกจากนั้นยังรวมถึงการร่วมงานกับลูกค้าที่มีวิสัยทัศน์เดียวกันในเรื่องดังกล่าวอีกด้วย

เป็นพาร์ตเนอร์กับ Rêver ด้วยการร่วมเปิดตัวแบรนด์รถยนต์ไฟฟ้า BYD ในประเทศไทย

ในปี 2022 แบรนด์ผู้ผลิตรถยนต์ไฟฟ้าอย่าง BYD ได้เป็นพาร์ตเนอร์กับบริษัทผู้จัดจำหน่ายของไทยอย่าง Rêver เพื่อเปิดตัวรถยนต์ของพวกเขาในประเทศไทย โดย Rêver ร่วมงานกับ Seven Peaks ในการสร้าง digital ecosystem ของพวกเขาขึ้นมาตั้งแต่แรกเริ่มภายในเวลาเพียงสามเดือน ซึ่ง ecosystem นี้มีโซลูชัน business intelligence และวิเคราะห์ข้อมูลขั้นสูง รวมถึงระบบบริหารจัดการตัวแทนจำหน่ายสำหรับพาร์ตเนอร์ของ Rêver 

นั่นหมายความว่า มีการทำ digital transformation สำหรับ journey ของการเป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเต็มรูปแบบด้วยการใช้เทคโนโลยีทันสมัย นอกจากนี้ยังใช้แนวคิดรักษ์โลกด้วยการสร้างแอปฯ สำหรับผู้ขับขี่ที่มีแผนที่แสดงสถานีชาร์จรถแบบเรียลไทม์พร้อมด้วยแนวคิดในการลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ทีมงานของเราเน้นการปรับระบบบริหารจัดการ supply chain, เวิร์กโฟลว์ในการขาย, การบริการลูกค้า, รวมถึงระบบธุรการ ให้มีความซับซ้อนลดลงและทำงานได้ดีขึ้น เพื่อรองรับการเติบโตในอนาคต

แม้ว่าจะมีเวลาจำกัด แต่ Rêver ก็ประสบความสำเร็จในการเปิดตัวโปรดักต์ ทำยอดขายได้เกินเป้าถึงสองเท่าด้วยการขายรถยนต์ได้ถึง 10,000 คันตั้งแต่วันแรก ประสิทธิภาพและความสามารถในการปรับขนาดของระบบที่สร้างขึ้นคือส่วนสำคัญที่ทำให้แคมเปญนี้สำเร็จได้ แนวทางของ Seven Peaks สนับสนุน Rêver และ BYD ให้เติบโตอย่างรวดเร็วและช่วยให้ภารกิจของพวกเขาในการเปลี่ยนให้คนไทยหันมาใช้รถยนต์ไฟฟ้ากันมากขึ้นเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

ทำงานที่บริษัทของลูกค้าในยุโรปผ่านพาร์ตเนอร์SP_Digital Economy 23-24-04-min

Seven Peaks ทำงานร่วมกับลูกค้าในยุโรปอย่างใกล้ชิด โดยมักร่วมงานกันผ่านทางพาร์ตเนอร์อย่าง Apphuset ที่อยู่ในนอร์เวย์ ซึ่งเป็นทีมพัฒนาโปรดักต์ที่พร้อมทำงานกับลูกค้าในแถบสแกนดิเนเวีย โมเดลการทำงานนี้ทำให้ลูกค้าสามารถเข้าถึง product owner และทีมงานในพื้นที่ได้ ในขณะที่งานโปรดักชันจะทำโดยพวกเราที่ประเทศไทย

ร่วมมือกับ NodesNow เพื่อสร้างนวัตกรรมสำหรับการประชุมงาน

บริษัทสตาร์ตอัปสัญชาติเยอรมันอย่าง NodesNow ช่วยให้การทำเวิร์กช็อปและประชุมงานเป็นเรื่องง่ายผ่านการใช้ฮาร์ดแวร์และ ecosystem ของซอฟต์แวร์ที่รันอยู่บนระบบคลาวด์ Seven Peaks และ Morphosis ได้ร่วมกันออกแบบและพัฒนาโซลูชันซอฟต์แวร์นี้ขึ้นมาในประเทศไทยเพื่อส่งมอบให้กับลูกค้ารายนี้ในเยอรมนี 

โซลูชันดังกล่าวมีทั้งแอปฯ สำหรับทีวีแบบ interactive ที่มีจอทัชสกรีนขนาดใหญ่ อุปกรณ์ iOS และ Android เว็บเบราว์เซอร์ ระบบเดสก์ท็อป รวมถึงพอร์ทัลสำหรับลูกค้าและผู้ดูแลระบบที่จำเป็นต้องใช้เพื่อสื่อสารกันอย่างราบรื่น

NodesNow ตั้งเป้าที่จะเข้าไปอยู่ในห้องประชุมและออฟฟิศกว่า 10,000 แห่งภายในไตรมาสแรกของปี 2024 ซึ่งหมายความว่าจะต้องมีผู้ใช้หลายแสนคน ด้วยเหตุนี้ ทีมออกแบบและพัฒนาของ Seven Peaks จึงได้รับมอบหมายให้สร้างโซลูชันแบบ white label ที่เป็นมิตรต่อผู้ใช้ สามารถทำได้จริงในเชิงเทคโนโลยี และคุ้มทุน 

โซลูชันนี้จึงสร้างขึ้นด้วยการมุ่งเน้นในเรื่องของการปรับแต่งให้เข้ากับลูกค้ารายใหญ่, มีอินเทอร์เฟซที่เข้าใจง่าย ทำงานร่วมกับหลายแพลตฟอร์มได้อย่างราบรื่น และมี backend ที่พร้อมสำหรับการปรับขนาด

เส้นทางในอนาคต

สำหรับก้าวต่อไป เป้าหมายของ Seven Peaks ยังคงเหมือนเดิม นั่นก็คือการช่วยให้ธุรกิจต่างๆ มีทรัพยากรและแนวทางที่เหมาะสมสำหรับการแข่งขันในยุคที่ทุกอย่างมีความเป็นดิจิทัลมากขึ้นเรื่อยๆ เรายังคงมุ่งเน้นเรื่องดีไซน์ที่ยึดผู้ใช้เป็นศูนย์กลาง การนำเทคโนโลยีใหม่ล่าสุดมาใช้ และการตัดสินใจด้วยข้อมูลที่ผ่านการกลั่นกรองแล้ว ทำให้ Seven Peaks ตั้งตารอคอยที่จะร่วมงานกับลูกค้ารายใหม่ๆ พร้อมจัดการกับทุกอุปสรรคที่ขวางกั้น และคว้าโอกาสทางธุรกิจให้กับลูกค้าของเรา