บทความและข่าวสาร | Seven Peaks Insights

การทำงานแบบ Agile ช่วยให้การบริหารโปรเจกต์พัฒนาซอฟต์แวร์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพอย่างไร

 

ทำไม การทำงานแบบ Agile ถึงมีความสำคัญต่อการส่งมอบโปรเจกต์ของคุณ

5274051-scaled
 
 
 

กระบวน การทำงานแบบ Agile ถือเป็นหนึ่งในหลักการที่ได้รับความนิยมมากที่สุดในบรรดานักพัฒนาซอฟต์แวร์ด้วยกัน เนื่องจากมันช่วยเพิ่มคุณภาพให้กับซอฟต์แวร์ได้ภายในเวลาที่สั้นกว่าเดิม เมื่อเทียบกับหลักการแบบเก่าอย่าง Waterfall แล้ว Agile software development คืออะไรกันแน่ และข้อดีที่ว่ามีอะไรบ้าง ทั้งหมดรวบรวมอยู่ในบทความนี้แล้ว

กระบวนการทำงานแบบ Waterfall คืออะไร

กระบวนการทำงานแบบ Waterfall คือสไตล์การทำงานแบบดั้งเดิมที่มีขั้นตอนตรงไปตรงมา กระบวนการทำงานจะไหลจากขั้นหนึ่งไปอีกขั้นหนึ่งเหมือนน้ำตกตามชื่อ waterfall ซึ่งแต่ละขั้นต้องเสร็จเรียบร้อยก่อนที่จะขยับไปสู่ขั้นต่อไปได้ ซึ่งทำให้กระบวนการนี้ใช้เวลานานมาก และจะมีเพียงผลงานชิ้นใหญ่เพียงชิ้นเดียวเท่านั้นที่ออกมาตอนจบกระบวนการทั้งหมดแล้ว

Agile software development คืออะไร

Agile software development คือ กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่เป็นหลักการทำงานแบบใหม่ของอุตสาหกรรมการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่จะแบ่ง task ออกเป็น sprint ย่อยๆ โดยแต่ละ sprint มักจะมีความยาวประมาณ 2 สัปดาห์ ช่วยให้การพัฒนาเร็วกว่ากระบวนการแบบดั้งเดิมอย่าง Waterfall ซึ่ง การทำงานแบบ Agile จะทำให้เกิดผลลัพธ์เพิ่มขึ้นทุกครั้งที่จบ sprint

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Agile และ DevOps ได้ที่นี่

ขั้นตอนหลักในกระบวน การทำงานแบบ Agile มีดังนี้

Agile

10 ข้อดีของการนำกระบวนการทำงานแบบ Agile มาใช้

1. ปรับตัวตามความเปลี่ยนแปลงได้รวดเร็ว

กระบวนการทำงานแบบ Agile นั้นช่วยให้พร้อมรับมือต่อการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น เนื่องจาก task ขนาดใหญ่ได้ถูกแบ่งออกเป็นชิ้นเล็กๆ หรือ sprint ย่อยๆ เมื่อได้รับ requirement ใหม่ๆ จากลูกค้า ก็พร้อมที่จะปรับตามได้ง่ายๆ และสามารถขอฟีดแบ็กจาก sprint ได้ทุกสัปดาห์

2. เพิ่มความยืดหยุ่นและทีมเวิร์ก

กระบวนการทำงานแบบ Agile ช่วยกระตุ้นให้ทุกคนในทีมมีความยืดหยุ่นมากขึ้นเนื่องจากพวกเขาสามารถทำงานได้ตามความเร็วของตัวเอง อย่างไรก็ตาม ยังจำเป็นต้องมีการประชุมอยู่เป็นประจำเพื่อให้มั่นใจว่าทุกคนเข้าใจตรงกันและ task ของแต่ละสัปดาห์นั้นเสร็จตามกำหนด ด้วยเหตุนี้ การเปลี่ยนมาทำงานแบบ Agile จึงช่วยให้ทีมงานมีความร่วมมือระหว่างกันมากขึ้น

3. คาดการณ์ความคืบหน้าของโปรเจกต์ได้

การที่ปริมาณงานถูกแบ่งออกเป็น sprint ย่อยๆ ในแต่ละสัปดาห์ช่วยให้สามารถคาดการณ์ผลลัพธ์ได้ง่าย นักพัฒนาสามารถรู้ล่วงหน้าได้ว่าจะทำฟีเจอร์ใหม่ๆ เสร็จหลังจากจบแต่ละ sprint หรือแม้แต่กำหนดวันเปิดตัวซอฟต์แวร์ก็ยังได้

4. ลดความเสี่ยง

เมื่อโปรเจกต์สามารถคาดการณ์ได้ ก็สามารถประเมินความเสี่ยงได้เช่นกัน การใช้กระบวนการทำงานแบบ Agile ทำให้ทีมงานสามารถควบคุมโปรเจกต์ได้ดีขึ้นและสามารถลดความเสี่ยงได้ง่ายขึ้นด้วย

5. สร้างความโปร่งใส

แผนงานและ task ทั้งหมดจะได้รับความเห็นชอบจากสมาชิกในทีมก่อนเริ่มแต่ละ sprint ด้วยความที่การให้ความร่วมมือกันคือหัวใจสำคัญของกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Agile ทำให้การทำงานมีความโปร่งใส ทั้งยังมีการให้ฟีดแบ็กกันเป็นประจำเพื่อให้มั่นใจว่าโปรเจกต์ได้รับการปรับปรุงและดำเนินต่อไปอย่างราบรื่น

6. ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมมากขึ้น

ในแนวทางการทำงานแบบ Waterfall นั้น ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะเข้ามีส่วนร่วมแค่ในบางช่วงของโปรเจกต์เท่านั้น เช่น ขั้นตอนรวบรวมข้อมูล หรือการทดสอบระบบ แต่ Agile จะต่างจาก Waterfall ตรงที่หากต้องการทำให้โปรเจกต์ประสบความสำเร็จ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจะต้องเข้ามามีบทบาทในแทบทุกขั้นตอนของโปรเจกต์

7. มีคุณภาพดีขึ้น

นักพัฒนาจำเป็นต้องทำการพัฒนาทุกฟีเจอร์พร้อมๆ กันเมื่อต้องทำงานแบบ Waterfall ซึ่งอาจทำให้เสียเวลาและเหลือเวลาสำหรับการทดสอบน้อยลง หากทำงานใน sprint ย่อยๆ แบบ Agile นักพัฒนาจะโฟกัสกับการพัฒนาทีละฟีเจอร์ ทำให้มีเวลาสำหรับการปรับปรุงและทดสอบแต่ละฟีเจอร์ได้อย่างละเอียดถี่ถ้วนมากยิ่งขึ้น

8. ลูกค้าพึงพอใจมากขึ้น

แน่นอนว่าซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพดีขึ้นย่อมทำให้ลูกค้าพึงพอใจมากขึ้น นอกจากนั้น ลูกค้ามีแนวโน้มที่จะพึงพอใจมากกว่าเดิมเนื่องจากได้มีส่วนร่วมกับโปรเจกต์มากขึ้นด้วยกระบวนการทำงานแบบ Agile ได้ส่งฟีดแบ็กอย่างสม่ำเสมอ ไม่ใช่แค่ตอนโปรเจกต์ใกล้จบ ซึ่งเป็นไปไม่ได้เลยที่ทีมงานจะมั่นใจได้ว่าสามารถตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ทั้งหมด

9. ปรับปรุงได้อย่างต่อเนื่อง

เมื่อเปลี่ยนมาทำงานแบบ Agile ทั้งสมาชิกในทีมและโปรเจกต์จะได้รับการปรับปรุงให้ทุกอย่างเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้อยู่เสมอ เนื่องจากกระบวนการทำงานแบบ Agile นั้นสนับสนุนเรื่องของทีมเวิร์ก การให้ความร่วมมือ และการแลกเปลี่ยนไอเดียกัน กระตุ้นให้ทุกคนเรียนรู้จากคนอื่นๆ นอกจากนั้นทีมยังได้เรียนรู้จาก sprint ก่อนหน้านี้และวางแผนอย่างระมัดระวังสำหรับ sprint ต่อไปเพื่อหลีกเลี่ยงไม่ให้เกิดความผิดพลาด ทำให้มีโอกาสที่จะปรับปรุงคุณภาพของโปรเจกต์ได้อย่างต่อเนื่อง

10. พร้อมรับความเปลี่ยนแปลงของการทำงานแบบใหม่ๆ อยู่เสมอ

เราจำเป็นต้องปรับตัวให้ทีมงานพร้อมสำหรับการก้าวต่อไปข้างหน้าและพัฒนาตนเองให้ทันการแข่งขันของโลกยุคปัจจุบัน ซึ่งกระบวนการทำงานแบบ Agile นั้นได้รับการพิสูจน์ในช่วงหลายปีที่ผ่านมาแล้วว่าเป็นสิ่งที่เชื่อถือได้และมีประสิทธิภาพดี การปรับจากกระบวนการทำงานแบบ Waterfall มาเป็น Agile ที่ทันสมัยกว่าคือหนทางอันยอดเยี่ยมในการผลักดันให้บริษัทของคุณเติบโตในระยะยาว

 

Seven Peaks Software นำกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Agile มาใช้อย่างไร

กระบวนการทำงานแบบ Agile นั้นได้รับการพิสูจน์แล้วว่าสามารถแก้ไขปัญหาการทำงานในยุคดิจิทัลได้เป็นอย่างดี นั้นช่วยให้ทีมงานพัฒนาซอฟต์แวร์ของเราสามารถทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังพัฒนาซอฟต์แวร์ให้มีคุณภาพได้ในขณะเดียวกัน

การนำกระบวนการทำงานแบบ Agile มาใช้ช่วยให้เราสามารถเป็นพันธมิตรทางธุรกิจระยะยาว กับลูกค้าของเราและได้รับความไว้วางใจอย่างต่อเนื่อง

 

สรุปทิ้งท้าย

การนำกระบวนการทำงานแบบ Agile มาใช้ หมายถึงการนำ task มาแบ่งออกเป็น sprint ย่อยๆ ที่ใช้เวลาในการทำงานน้อยกว่าหากเทียบกับการทำงานแบบดั้งเดิม การเปลี่ยนมาทำงานแบบ Agile ช่วยให้ทีมทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ซอฟต์แวร์มีคุณภาพดีขึ้น และมีความสัมพันธ์กับลูกค้าที่ดีกว่าเดิม

การทำให้บริษัทมีความโดดเด่นเหนือคู่แข่งในธุรกิจเดียวกันอาจเป็นเรื่องยาก แต่หากเปิดใจให้กว้างและนำกระบวนการทำงานใหม่ๆ มาปรับใช้ อาจช่วยพัฒนาองค์กรให้ดีขึ้นได้ ซึ่งอาจเป็นความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทั้งในแง่ของโครงสร้างและวัฒนธรรมในองค์กร แต่เมื่อพิจารณาถึงข้อดีแล้วก็คุ้มค่าที่จะลอง

ลดความเสี่ยงและเพิ่มคุณภาพให้ผลิตภัณฑ์ของคุณ
การทำงานแบบ Agile มีข้อดีมากมาย
สอบถามเพิ่มเติมที่นี่