เพิ่มประสิทธิภาพสถาปัตยกรรมระบบคลาวด์ของคุณด้วย AWS

ทำความเข้าใจสถานะปริมาณงานของคุณพร้อมทำการปรับปรุงตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของ AWS เพื่อสร้างและใช้งานโครงสร้างพื้นฐานแอปพลิเคชันที่ปลอดภัย ประสิทธิภาพสูง ยืดหยุ่น และมีประสิทธิภาพ

ส่งข้อกำหนดเฉพาะของคุณหรือโทรหาเราที่ 0 2026 3292 เพื่อหารือเกี่ยวกับความต้องการของคุณกับผู้เชี่ยวชาญของเรา

คุณเป็นสถาปนิกระบบคลาวด์ที่เก่งกาจหรือไม่?

Well-Architected Framework Review ได้รับการพัฒนาโดย AWS เพื่อช่วยให้องค์กรสามารถตรวจสอบสถาปัตยกรรมของตนตามแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมและเป็นที่ยอมรับ รวมถึงระบุส่วนที่อาจต้องปรับปรุงได้รวดเร็วยิ่งขึ้น

ด้วยความช่วยเหลือของ Seven Peaks และ AWS Well-Architected Framework Review จะทำให้คุณได้เรียนรู้ว่าคุณสามารถใช้แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมจากหลักการทั้ง 6 ข้อของเฟรมเวิร์กนี้ อันได้แก่ การดำเนินงานที่เป็นเลิศ, ความปลอดภัย, ความน่าเชื่อถือ, ประสิทธิภาพการทำงาน, การใช้ต้นทุนอย่างคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น, และความยั่งยืน ทั้งหมดนี้ทำเพื่อให้เราสามารถออกแบบและดำเนินการระบบคลาวด์ที่ทุกคนเชื่อถือ ปลอดภัย ประสิทธิภาพสูง และคุ้มค่ากับที่เงินลงทุนไปจริงๆ

ตระหนักถึงคุณค่าของแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมด้านสถาปัตยกรรมของ AWS

AWS Well-Architected Framework ถูกนำมาใช้ในการตรวจสอบปริมาณงานที่มีมากมายหลายหมื่นรายการ ซึ่งให้แนวทางที่สอดคล้องกันในการประเมินสถาปัตยกรรมระบบคลาวด์ และดำเนินการออกแบบระบบที่สามารถปรับขนาดได้ตามความต้องการของแอปพลิเคชันที่มีการใช้งานเพิ่มมากขึ้นในอนาคต

เฟรมเวิร์กนี้ครอบคลุมหลักการ 6 ข้อ ได้แก่

  • การดำเนินงานที่เป็นเลิศ
  • ความปลอดภัย
  • ความน่าเชื่อถือ
  • ประสิทธิภาพการทำงาน
  • การใช้ต้นทุนอย่างคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น
  • ความยั่งยืน
Realize the value of AWS architectural best practices

เอเจนซีส่วนใหญ่มุ่งเน้นไปที่การดำเนินการ แต่เรามุ่งที่การสร้างผลลัพธ์และผลกระทบเชิงบวกที่จับต้องได้ให้กับธุรกิจของลูกค้าเรา

200+

สมาชิกในทีม

เราส่งเสริมวัฒนธรรมการทำงานร่วมกันและนวัตกรรมที่ให้ความสำคัญกับทักษะและการมีส่วนร่วมที่เป็นเอกลักษณ์ของแต่ละบุคคล

25+

สัญชาติ

เราส่งเสริมสถานที่ทำงานที่มีสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรและสร้างสรรค์สำหรับสมาชิกในทีมทุกคนด้วยความไม่แบ่งแยกและเคารพซึ่งกันและกัน

400+

ลูกค้า

ด้วยลูกค้ามากกว่า 400 ราย เราได้สร้างชื่อเสียงให้กับตนเองในฐานะพาร์ตเนอร์ที่เชื่อถือได้ในการส่งมอบบริการอันยอดเยี่ยม

15+

ปีแห่งประสบการณ์

เรามีความเชี่ยวชาญในการนำพาธุรกิจของคุณไปสู่ความสำเร็จและทุ่มเทใช้ทักษะชั้นสูงของเราเพื่อสร้างผลประโยชน์ให้กับคุณ

เร่งความเร็วและเพิ่มประสิทธิภาพสถาปัตยกรรมระบบคลาวด์ด้วย AWS Well-Architected Framework Review

Discover the 10 key benefits

Seven Peaks จะทำงานร่วมกับคุณเพื่อดำเนินการตรวจสอบตามแบบ AWS Well-Architected Framework โดยเราจะประเมินสถาปัตยกรรมของคุณสำหรับปัญหาที่มีความเสี่ยงสูง และเสนอแผนการปรับปรุงที่ยึดตามแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมของ AWS Well-Architected

สิ่งนี้จะช่วยประเมินภาระงานของคุณสำหรับความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น และช่วยให้คุณกำหนดว่าสถาปัตยกรรมของคุณสอดคล้องกับแนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมของ AWS ได้ดีเพียงใด ทั้งในแง่ของการดำเนินงานที่เป็นเลิศ, ความปลอดภัย, ความน่าเชื่อถือ, ประสิทธิภาพการทำงาน, การใช้ต้นทุนอย่างคุ้มค่ามากยิ่งขึ้น, และความยั่งยืน

Seven Peaks จะช่วยคุณระบุขั้นตอนต่อไปสำหรับการปรับปรุง และสามารถช่วยแก้ไขความเสี่ยงต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นกับปริมาณงานของคุณ โดยการทำความเข้าใจสถานะของปริมาณงานของคุณพร้อมกับการปรับปรุงตามแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดของ AWS จะช่วยให้คุณสร้างและใช้งานโครงสร้างพื้นฐานแอปพลิเคชันที่ปลอดภัย มีประสิทธิภาพ และยืดหยุ่นสูง ได้อย่างครบถ้วน

Back-end Development และ Cloud Solutions

Saeed's Journey in Backend Development to the .NET Global Stage

Saeed's Journey in Backend Development to the .NET Global Stage

Dec 6, 2023 4:12:01 PM 7 min read
Exclusive Microsoft Azure Sprints workshop with master of the industry

Exclusive Microsoft Azure Sprints workshop with master of the industry

Aug 11, 2022 11:36:00 AM 6 min read
Top 5 New Features In React 18

Top 5 New Features In React 18

Aug 2, 2022 11:16:00 AM 5 min read
The battle of data management

The battle of data management

Jul 4, 2022 12:40:00 PM 8 min read
Cloud Azure Meetup Article

Cloud Azure Meetup Article

Apr 8, 2022 12:40:00 PM 4 min read
Operating static web apps to land NoSQL applications with Azure Cosmos DB

Operating static web apps to land NoSQL applications with Azure Cosmos DB

Mar 15, 2021 5:22:00 PM 10 min read

ตรวจสอบสถาปัตยกรรมคลาวด์ของคุณ

ติดต่อเราตอนนี้แล้วทีมของเราจะติดต่อกลับหาคุณภายใน 24 ชั่วโมง