บริการด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์ในกรุงเทพมหานคร

ช่วยคุณส่งมอบโปรเจคการเปลี่ยนผ่านเข้าสู่ยุคดิจิทัลด้วยการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพ, งานออกแบบ UX UI, quality assurance และบริการพัฒนาแอปมือถือ

ติดต่อเราเลย!
Seven Peaks Software UX UI Design for healthcare mobile app development

Managed Services

Turn Key Projects

รูปแบบการให้บริการแบบค่าใช้จ่ายคงที่และการส่งมอบงานที่เฉพาะเจาะจงและชัดเจนอย่างเป็นระบบ

เริ่มต้นใช้งาน

Product Team

ทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราจะใช้ประสบการณ์ที่สั่งสมมาช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ของคุณให้ดีที่สุด

เริ่มต้นใช้งาน

Resourcing

Remote Resources

ทีมวิศวกรอาวุโสและนักออกแบบเฉพาะของเราสามารถสร้างสรรค์งานให้คุณแบบรีโมตจากออฟฟิสของเราเอง

เริ่มต้นใช้งาน

Staff Augmentation

ทีมงานเฉพาะของเราสามารถนั่งทำงานนอกสถานที่เช่นในสำนักงานของคุณเพื่อร่วมทำงานกับ Project manager ของคุณอย่างใกล้ชิดตามที่คุณต้องการ

เริ่มต้นใช้งาน

Managed Services

Turn Key Projects

รูปแบบการให้บริการแบบค่าใช้จ่ายคงที่และการส่งมอบงานที่เฉพาะเจาะจงและชัดเจนอย่างเป็นระบบ

เริ่มต้นใช้งาน

Product
Team

ทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราจะใช้ประสบการณ์ที่สั่งสมมาช่วยพัฒนาผลิตภัณฑ์ของคุณให้ดีที่สุด

เริ่มต้นใช้งาน
Seven Peaks Software icon

Resourcing

Remote Resources

ทีมวิศวกรอาวุโสและนักออกแบบเฉพาะของเราสามารถสร้างสรรค์งานให้คุณแบบรีโมตจากออฟฟิสของเราเอง

เริ่มต้นใช้งาน

Staff Augmentation

ทีมงานเฉพาะของเราสามารถนั่งทำงานนอกสถานที่เช่นในสำนักงานของคุณเพื่อร่วมทำงานกับ Project manager ของคุณอย่างใกล้ชิดตามที่คุณต้องการ

เริ่มต้นใช้งาน

Turn Key Projects

เราจะจัดการและพัฒนาซอฟต์แวร์ตามความต้องการของคุณ ทุกโปรเจคที่สำคัญของเราสามารถกำหนดค่าใช้จ่ายคงที่และส่งมอบงานที่มีการจัดการและกำหนดขอบเขตไว้อย่างเป็นระบบและชัดเจน

โมเดลการให้บริการที่เราเลือกใช้เรียกว่าการจ้างงานแบบต้นทุนคงที่ (fixed-cost hiring model) ในการเลือกใช้โมเดลนี้ วิศวกรพัฒนาซอฟต์แวร์ของเราจะส่งมอบโปรเจคของคุณภายในงบประมาณที่ตกลงร่วมกันไว้ซึ่งเป็นราคาที่คงที่ เรามั่นใจว่าการส่งมอบโปรเจคจะประสบความสำเร็จได้ด้วยการกำหนดขอบเขตของราคาที่เหมาะสมซึ่งเป็นที่ยอมรับของทั้งเราและลูกค้า

Custom software development services in Bangkok Thailand at Seven Peaks Software

Product Team

เราจะจัดเตรียมโครงสร้างทีมงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้คุณเพื่อร่วมงานกับ Product Owner ของคุณ ทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ agile ของเราจะดำเนินงานตามพัฒนาตามกระบวนการพัฒนาภายในและแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุดเพื่อให้แน่ใจวาสการจัดส่งเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพผ่านการทำงานร่วมกับ product owner ของคุณ

ทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเราจะใช้กลยุทธ์ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วในการสร้างแผนงานเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่ตรงกับความต้องการของคุณ โดยเลือกสิ่งที่ผ่านการคัดเลือกจากกระบวนการวัดประสิทธิภาพ ประสบการณทในการเป็น Product owner ที่มีมาอย่างหลากหลายจะช่วยให้คุณได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดด้วยการวางแฟนที่ดี และมีทีมที่พร้อมสนับสนุนเพื่อจุดเป้าหมายสูงสุด

Outsourced software development services in Bangkok Thailand at Seven Peaks Software

Remote Resources

ทีมงานมืออาชีพของเราจะมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของคุณแบบระยะไกล โดยรูปแบบการทำงานนี้จะช่วยให้เราจัดหาทรัพยากรที่มีทักษะเฉพาะของเราทำงานในโปรเจคได้ตรงตามความต้องการของคุณจากออฟฟิสของเรา อย่างไรก็ตามทีมงานของเราจะทำงานอย่างใกล้ชิดกับทั้ง Project manager และทีมพัฒนาของคุณ

โมเดลนี้เหมาะที่สุดสำหรับการจัดหาทีมสนับสนุนเพื่อทำงานให้คุณตามความต้องการของโครงการจากออฟฟิสของเราเองเพื่อโอกาสในการทำงานร่วมกับ Scrum master ของเราได้อย่างใกล้ชิดโดยใช้วิธีการจัดการแบบ lean & agile project management เพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุด

Software development services in Bangkok Thailand at Seven Peaks Software

Staff Augmentation

ทีมงานเฉพาะของเราสามารถนั่งทำงานนอกสถานที่เช่นในสำนักงานของคุณเพื่อร่วมทำงานกับ Project manager ของคุณอย่างใกล้ชิดตามที่คุณต้องการ

โมเดลนี้เหมาะที่สุดสำหรับการจัดหาทีมงานที่ทุ่มเทให้กับคุณโดยเฉพาะเพื่อทำงานให้ตรงกับความต้องการของโปรเจคมานั่งในสำนักงานของคุณ ซึ่งจะช่วยให้ทีมงานของเราสามารถทำงานร่วมกับ Project manager ได้อย่างใกล้ชิดเพื่อการควบคุมจัดการอย่างมีประสิทธิภาพในสำนักงานของคุณ

Seven Peaks Software - Software House and Software Company in Thailand - Your trusted technology partner

บริการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพทั้งในประเทศไทย, เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และทั่วโลก

เราเป็นบริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์และออกแบบ UX UI ชั้นนำที่ให้บริการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพในกรุงเทพฯประเทศไทย โดยมีความเชี่ยวชาญในด้านการพัฒนาทั้ง แอปพลิเคชันมือถือ native, เว็บแอปพลิเคชัน, การออกแบบ UX UI , การออกแบบเว็บ, และการพัฒนาเว็บสำหรับมือถือ

บริการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพทั้งในประเทศไทย, เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และทั่วโลก

เราเป็นบริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์และออกแบบ UX UI ชั้นนำที่ให้บริการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพในกรุงเทพฯประเทศไทย โดยมีความเชี่ยวชาญในด้านการพัฒนาทั้ง แอปพลิเคชันมือถือ native, เว็บแอปพลิเคชัน, การออกแบบ UX UI , การออกแบบเว็บ, และการพัฒนาเว็บสำหรับมือถือ

ในฐานะพันธมิตรทางด้านเทคโนโลยีที่เชื่อได้ของคุณ เราจะช่วยแนะนำตลอดทุกขั้นตอนของวงจรชีวิตผลิตภัณฑ์ของคุณ

Seven Peaks Software managed services dedicated team resources

Consulting

ทำความเข้าใจเป้าหมายทางธุรกิจของคุณอย่างแท้จริง เพื่อช่วยกำหนดโซลูชันที่ดีที่สุดเพื่อคุณ ที่จะทำให้ธุรกิจของคุณก้าวหน้าในด้านดิจิทัล

Design

ออกแบบผลิตภัณฑ์สำหรับ Web, iOS และ Android ด้วยกลยุทธ์การออกแบบ UX ของเราซึ่งประกอบได้ด้วย design discovery, information architecture และ wireframing

Solution Architecture

สร้างแผนผัง UX โดยใช้หลักการออกแบบ UX ด้วยแผนผังเว็บไซต์ เพื่อออกแบบผลิตภัณฑ์ให้คุณ

Build

สร้างผลิตภัณฑ์ดิจิทัลของคุณกับทีมพัฒนา web mobile, front-end และ back-end ของเรา

Measure and learn

ใช้ข้อมูลเชิงวิเคราะห์เพื่อบันทึกพฤติกรรมของผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ (users) ของคุณ เพื่อใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพและแนวโน้มในอนาคต

Growth

พัฒนาผลิตภัณฑ์ของคุณหลังจากการเปิดตัวผ่านแคมเปญการตลาดดิจิทัลออนไลน์ของเราโดยใช้เครื่องมือ และกลยุทธ์ที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว

Maintenance and support

สนับสนุนการพัฒนาแอปพลิเคชันของคุณอย่างต่อเนื่องผ่านกระบวนการประกันคุณภาพความปลอดภัยและการแก้ไขข้อบกพร่อง

บริการหลักทางเทคโนโลยีของเรา

Web application development

นักพัฒนาซอฟต์แวร์ frontend ของเรามีประสบการณ์ในการพัฒนาเว็บสมัยใหม่โดยใช้ภาษาการเขียนโปรแกรมเว็บหลักและเฟรมเวิร์ก JavaScript เช่น React js และ Angular เพื่อสร้างเว็บแอปพลิเคชันที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพสูง

Native mobile app development

ด้วยประสบการณ์มากกว่า 10 ปีในการพัฒนาแอปพลิเคชันบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ เราได้ส่งมอบบริการพัฒนาแอปบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ที่มีคุณภาพให้กับลูกค้าของเรามากกว่า 100 รายในอุตสาหกรรมต่างๆ ซึ่งช่วยเป็นแรงผลักดันให้แอปพลิเคชั่นที่ได้รับการพัฒนาและมีคุณภาพได้ออกสู่ตลาดอย่างรวดเร็ว ทีมผู้พัฒนาแอพมือถืออาวุโสของเราซึ่งเป็นนักพัฒนาแอพเนทีฟมีประสบการณ์ทำงานร่วมกับการพัฒนาแอพมือถือแบบเนทีฟตั้งแต่ iPhone เครื่องแรกเปิดตัวในปี 2010

Cloud solutions for businesses

ทีม Cloud architect ที่ได้รับการรับรองของเรา จะส่งมอบแผนโปรเจคการย้ายระบบคลาวด์เพื่อช่วยเหลือธุรกิจของคุณด้วยการดูแลการย้ายข้อมูลไปยังระบบคลาวด์ให้เป็นไปอย่างอย่างปลอดภัย ซึ่งบริการนี้เป็นส่วนหนึ่งของบริการโยกย้ายเซิร์ฟเวอร์ Azure และ AWS ของเรา นอกจากนี้ Cloud architectและวิศวกรซอฟต์แวร์ของเรายังสามารถออกแบบและสร้างโซลูชันระบบคลาวด์ที่ปรับขนาดได้ด้วยระบบคลาวด์ที่คุณต้องการรวมไปถึงบริการ system integrations, การออกแบบโครสร้างข้อมูล, บริการจัดการแอปพลิเคชันและการพัฒนาซอฟต์แวร์ backend

UX UI design

ทีมงานนักออกแบบอาวุโสนานาชาติของเรามีประสบการณ์ในด้าน UX ที่หลากหลายทั้งในด้านการออกแบบเว็บและแอพพลิเคชันมือถือให้มีอินเทอร์เฟซที่ทันสมัยและออกแบบ UX สำหรับทั้งผู้ใช้งาน iOS และ Android โดยกลยุทธ์ UX ที่ได้รับการพิสูจน์แล้วของเรา ซึ่งรวมถึงการทำงานร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาด้านการจัดการและลูกค้าระดับองค์กรในโปรเจคการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัลขนาดใหญ่

Quality Assurance

เราให้บริการการทดสอบประกันคุณภาพโดยทีมวิศวกรการประกันคุณภาพที่มีประสบการณ์ของเรา เพื่อทำให้แน่ใจว่ามีการปรับใช้ซอฟต์แวร์ซ้ำๆ ร่วมกับการทำ staged release เพื่อลดความเสี่ยงของ regression กระบวนการประกันคุณภาพของเราดำเนินการด้วยทีมประกันคุณภาพของเราที่มีประสบการณ์ใน test strategy, user testing, QA testing, ตลอดจนทีมทดสอบ manual และ automated testing เฉพาะสำหรับคุณ

Product

ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ agile ของเราประกอบไปด้วย Product manager ที่มีประสบการณ์และ Scrum master เพื่อช่วยในการขับเคลื่อนการพัฒนาโปรเจค และยังกำหนดแผนงานและวางเป้าหมายสำหรับโปรเจคการเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัลของคุณ

Digital Marketing and Analytics

ทีมการตลาดมืออาชีพของเรามีประสบการณ์กับการวิเคราะห์การตลาดด้วยข้อมูลโดยใช้แพลตฟอร์มการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ต่างๆซึ่งรวมถึง AppsFlyer, MixPanel, MoEngage และอื่นๆ โมเดลการพัฒนาผ่านการเรียนรู้ของเราจะช่วยให้คุณสามารถวัดผลการใช้งานซอฟต์แวร์เพื่อระบุปัญหาและแนวทางแก้ไข ซึ่งรวมไปถึงการปรับปรุง conversion rate, กระตุ้นการขาย, สร้างปฏิสัมพันธ์ลูกค้าเก่ามา จัดการข้อมูลจำนวนมาก และ Business Intelligence

เรามั่นใจในบริการที่โดดเด่นของเราจะช่วยให้ลูกค้าของเราเห็นถึงความเป็นไปได้และช่องว่างในการพัฒนาในตลาดออนไลน์ ด้วยกลยุทธ์อันชาญฉลาดร่วมกับประสบการณ์การพัฒนาซอฟต์แวร์ที่ได้คุณภาพที่สั่งสมมาอย่างยาวนาน เราพยายามค้นหาโซลูชันที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนโปรเจคในการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของคุณผ่านการพัฒนาเทคโนโลยีที่ทันสมัย

Seven Peaks Software นำเสนอประสบการณ์ที่ดีที่สุดทั้งในและต่างประเทศ เพื่อมอบโซลูชันที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเราในราคาที่สมเหตุสมผล

UX UI design company in Bangkok Thailand - Seven Peaks Software design team

คุณภาพ

เราให้ความสำคัญกับวิศวกรรมเป็นอันดับแรกในฐานะบริษัทโดยวิศวกรแห่งแรก ทีมผู้นำของเราล้วนเป็นวิศวกรทั้งหมด – เพื่อให้แน่ใจว่าเรามีแนวทาง ‘วิศวกรรมเป็นหลัก’

การมุ่งเน้นในการรักษาคุณภาพอย่างสูงของเราผ่านกระบวนการที่ได้รับการคิดมาอย่างถี่ถ้วนและการใช้ประโยชน์จากเครื่องมือดิจิทัลช่วยให้มั่นใจได้ว่าเราส่งมอบผลิตภัณฑ์โซลูชั่นและผลลัพธ์ที่ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเราทั่วโลก

ประสบการณ์

เราเป็นทีมนักพัฒนานานาชาติทั้งไทยและต่างประเทศที่มีประสบการณ์ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ที่มีคุณภาพให้แก่หลากหลายธุรกิจตั้งแต่องค์กรขนาดใหญ่ไปจนถึงสตาร์ทอัพที่เติบโตอย่างรวดเร็ว

ทีมงานที่เราเลือกมาร่วมทีมคือคนที่มีคุณสมบัติดีที่สุดที่สามารถผ่านข้อกำหนดอันเข้ามงวดของเรามาได้ ด้วยประสบการณ์โดยเฉลี่ยของบรรดาทีมงานของเราซึ่งมีมากกว่า 5 ปี เราเน้นการหานักพัฒนาที่มีประสบการณ์มาร่วมทีมเป็นหลัก เพื่อทำให้มั่นใจได้ว่าเราจะสามารถส่งมอบโปรเจคที่มีคุณภาพให้ลูกค้าของเราได้อย่างสม่ำเสมอ

ความสัมพันธ์

โดยเฉลี่ยแล้วเรามีมูลค่าตลอดชีพของลูกค้า (CLV) อยู่ที่ 3 ปีสำหรับลูกค้าทั่วโลก เราเชื่อมั่นในความร่วมมือระยะยาวกับลูกค้าของเราซึ่งช่วยให้เราสามารถสร้างโซลูชั่นที่สร้างผลตอบแทนที่ยาวนานตลอดหลายปีให้ทั้งสองฝ่ายในการดำเนินธุรกิจ

ในฐานะพันธมิตรด้านเทคโนโลยีที่เชื่อถือได้ของคุณเราให้ความสำคัญกับการสร้างความสัมพันธ์บนพื้นฐานของความไว้วางใจและความโปร่งใสเพื่อให้แน่ใจว่าการเป็นหุ้นส่วนระยะยาวที่เป็นประโยชน์ร่วมกันสำหรับเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของคุณ

Seven Peaks Software icon

Our Dedicated Team model

โมเดลทีมเฉพาะของเราคือรูปแบบธุรกิจและการทำงานที่เราจะจัดเตรียมผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาซอฟต์แวร์ตามความต้องการและเป้าหมายของโปรเจคการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลของคุณ

ทีมเฉพาะของเรามาในรูปแบบต่างๆทั้ง ทีมพัฒนาผลิตภัณฑ์, ทีมทำงานระยะไกล, และทีมงานสนับสนุนเพื่อจัดหาทีมงานที่ตรงกับความต้องการเฉพาะของคุณ และพร้อมที่จะช่วยคุณนำธุรกิจเปลี่ยนแปลงสู่ดิจิทัล

UX UI Design

เราทำงานร่วมกับคุณเพื่อยกระดับผลิตภัณฑ์ของคุณให้อยู่ในแนวหน้า กระบวนการออกแบบ UX UI ของเราถูกคิดมาอย่างเหมาะสมต่อวงจรการพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง

ทีมออกแบบที่มีประสบการณ์ของเรามีประสบการณ์การทำงานร่วมกับบริษัทที่ปรึกษาด้านการจัดการและลูกค้าระดับองค์กรทั้งในด้าน โปรเจคการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัล, design thinking workshops, discovery sessions, และ ideation workshop

กลยุทธ์ของเรา

เรามุ่งมั่นที่จะทำความเข้าใจธุรกิจของคุณอย่างสุดความสามารถเพื่อช่วยในการเปลี่ยนแปลงที่เหมาะสมอย่างมีประสิทธิภาพ และขยายธุรกิจของคุณไปสู่ระดับสูงสุดในฐานะพันธมิตรด้านการออกแบบและพัฒนาซอฟต์แวร์อันดับหนึ่งของคุณ และยังเป็นองค์กรที่นักพัฒนาซอฟต์แวร์อันดับต้นๆอยากร่วมงานด้วย

พูดคุยกับทีมของเรา

Our Teams

ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ Frontend: เราปรับรูปแบบการพัฒนาให้เหมาะสมสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ เนื่องจากการดูเว็บไซต์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่เป็นสิ่งสำคัญในยุคปัจจุบัน เราใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่เหมาะสมเพื่อสร้างประสบการณ์ผู้ใช้มือถือที่ดีที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ด้วยความเชี่ยวชาญในการพัฒนาเว็บสมัยใหม่โดยใช้ภาษาโปรแกรมเว็บที่ได้รับการพิสูจน์แล้วและเฟรมเวิร์ก JavaScript เช่น React native, React js และ Angular สำหรับการพัฒนาซอฟต์แวร์ Front end

ทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ Back end: เพื่อให้เป็นไปตามความต้องการของแอปพลิเคชันของคุณและเพื่อสร้างแอปพลิเคชั่นที่ทำงานด้วยประสิทธิภาพสูงสุด เรามั่นใจว่าทีมงานระบบหลังบ้านของเรามีน้ำหนักเบาและใช้งานได้เต็มประสิทธิภาพ ทีมงานที่มีประสบการณ์ของเราจะสร้างแอปพลิเคชันของคุณในด้านการพัฒนาส่วนหลังบ้านโดยใช้ Node js เป็นหลักเพื่อสร้างแอปที่ทันสมัย

ติดต่อเรา!

ทีมโซลูชันระบบคลาวด์ที่มีประสบการณ์ของเราทำงานร่วมกับผู้ให้บริการระบบคลาวด์ในหลากหลายบริการและยังเป็น Cloud architect ที่ได้รับการรับรองสำหรับทั้ง AWS ในการย้ายระบบคลาวด์และการโยกย้ายระบบคลาวด์สำหรับ Azure

การจัดการข้อมูลสำหรับองค์กร: ปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าให้ทันสมัยผ่านการจัดการแอปในที่เดียว ทีมผู้เชี่ยวชาญที่ผ่านการรับรองของเราประกอบด้วย Cloud solution architect ที่ได้รับการรับรองจาก AWS และผู้เชี่ยวชาญที่ได้รับการรับรองระบบคลาวด์ของ Microsoft Azure เพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของลูกค้าให้ทันสมัยด้วยการจัดการแอปพลิเคชันดิจิทัลแบบครบวงจร

ทีมที่ผ่านการรับรองของเราจะทำหน้าที่เป็น Cloud solution architect ของคุณเพื่อทำงานบน Microsoft Azure และ AWS เพื่อสร้างโซลูชันระบบคลาวด์ที่ทันสมัยที่สามารถแยกส่วนและปรับขนาดได้รวมถึงออกแบบวางโครงสร้างข้อมูลบริการจัดการแอปพลิเคชันการประมวลผลแบบคลาวด์สำหรับระบบการจัดการฐานข้อมูลการรวมระบบและโซลูชันเว็บที่ปรับขนาดได้ ในระบบคลาวด์

ติดต่อเรา!

User experience (UX): ความเชี่ยวชาญด้านการออกแบบประสบการณ์ผู้ใช้ของเรารับประกันการสร้างผลิตภัณฑ์ที่เน้นผู้ใช้เป็นศูนย์กลางและเป็นมิตรกับผู้ใช้ เพื่อทำให้แน่ใจว่าผู้ใช้งานแอปพลิเคชันจะได้รับประสบการณ์ที่ราบรื่นซึ่งสอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจของคุณ

ทีมออกแบบของเราจะจัดเตรียมกลยุทธ์ UX เพื่อสร้างผลิตภัณฑ์ที่เน้นผู้ใช้เป็นศูนย์กลางซึ่งสอดคล้องกับความต้องการทางธุรกิจของคุณ กระบวนการคิดในการออกแบบของเราจะแนะนำคุณทั้งตลอดทั้ง design discovery, information architecture, UX wireframe, wireframing for apps, และ usability testing UX เพื่อให้แน่ใจว่าคุณสามารถปล่อยแอปพลิเคชันสู่ตลาดได้สำเร็จ!

ติดต่อเรา!

สิ่งหนึ่งที่เราพบเห็นได้มากคือทุกๆบริษัทที่ยิ่งใหญ่ล้วนอยู่เบื้องหลังบางสิ่ง หากไม่มีข้อความทางการตลาดที่แข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพโลกก็จะไม่รับรู้ถึงการมีอยู่ของคุณ คุณพร้อมที่จะเติบโตและวางตำแหน่งแบรนด์ของคุณแล้วหรือยัง? เพื่อเพิ่มจำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์ เราพร้อมที่จะช่วยคุณปรับปรุงสถานะทางโลกออนไลน์ของคุณ และยังพร้อมที่จะทำให้ธุรกิจของคุณประสบความสำเร็จมากขึ้น

ทีมการตลาดดิจิทัลแบบไดนามิกของเรามีประสบการณ์กับการทำงานกับข้อมูลการวิเคราะห์การตลาดโดยใช้แพลตฟอร์มการวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ต่างๆรวมถึง AppsFlyer, MixPanel, MoEngage และอื่น ๆ

บริการด้านการตลาดดิจิทัลของเราประกอบด้วยระบบการตลาดอัตโนมัติการ, ตลาดทางอีเมล, การตรวจสอบเว็บไซต์, การตลาดด้านประสิทธิภาพ, การสร้างคอนเทนท์, กลยุทธ์การตลาดออนไลน์, การตลาดดิจิทัล SEO, การโฆษณาดิจิทัล และอื่นๆอีกมากมาย

อ่านบทความล่าสุดของเราเกี่ยวกับ เทรนด์การตลาดดิจิทัลอันดับต้น ๆ ในประเทศไทยสำหรับปี 2021

ติดต่อเรา!

วิศวกรพัฒนาซอฟต์แวร์และนักออกแบบอาวุโสเพื่อการพัฒนาโปรเจคการเปลี่ยนแปลงทางดิจิทัลตามความต้องการของคุณ